Ayrıntılı (detaylı) ultrasonografi

(Dikkat: dilimizde ayrıntılı ultrasonografi için sıklıkla yanlış kullanılan ifadeler şunlardır: renkli ultrason, doppler, dobbler, dört boyutlu ultrason, büyük ultrason)

Ayrıntılı ultrasonografi, bebeğin organ gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyon sıvısının nispeten fazla olması nedeniyle görülebilirliğin arttığı ve böylece yapıların nispeten daha ayrıntılı olarak görülebildiği 19 ile 23. gebelik haftaları arasında sıklıkla gebeliği takip eden doktor tarafından uygulanan bir incelemedir. Bu incelemede bebek ve bebeğe ait yapılar "tepeden tırnağa" gözden geçirilir ve ultrasonografi ile gözlemlenebilecek tüm özellikler dikkatli bir şekilde incelenerek bebeğin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi edinilir.

Detaylı ultrasonografide aşağıdaki incelemeler yapılır:

  1. bebeğin organlarının detaylı bir şekilde incelenmesi
  2. renkli Doppler ile bebeğe anne adayından giden rahim atardamarlarının akımının değerlendirilmesi, buna bazen bebeğin göbek kordonunun renkli Doppler incelemesi de eklenir. Amaç anne adayında gebelikte ortaya çıkması muhtemel preeklampsi ve/veya rahim içi gelişme geriliği riskinin belirlenmesidir.
  3. rahim ağzı uzunluğunun ölçümü ile muhtemel bir "çok erken doğum" riskinin belirlenmesi.

Video: Detaylı ultrasonografi (19.-23. haftalar) bebekte her şeyin tümüyle normal olduğunu söyleyebilir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Perinatoloji uzmanının yaptığı ultrasonografinin teknik olarak adı 2. düzey ultrasonografidir. Bazı doktorlar gebeliğini takip ettikleri anne adaylarını "ikinci bir göz değerlendirmesi" amacıyla bu haftalar arasında perinatoloji uzmanına yönlendirirler. Lakin doktorların önemli bir kısmı, sadece kendi yaptıkları 1. düzey ultrasonda bir sorundan şüphelendiklerinde bu 2. düzey inceleme için perinatoloji uzmanına yönlendirirler.


Video: RAHİM AĞZI UZUNLUĞU VAJİNAL ULTRASON İLE NE ZAMAN VE NASIL ÖLÇÜLÜR? KAÇ MM. OLURSA ERKEN DOĞUM OLUR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Temel amaç bebeğin doğumsal kusurlar açısından ayrıntılı bir şekilde taranmasıdır.

Bu ultrasonografide saptanan doğumsal kusurlar (hidrosefali gibi) ve/veya doğumsal/kromozomal bir kusura işaret edebilecek işaretler (koroid pleksus kisti, böbrek iletim kanallarında genişleme, amniyon sıvısının artması ya da azalmış olduğunun saptanması gibi) varlığında kesin tanı amacıyla anne adayı 2. düzey ultrason için bir üst merkeze sevkedilir.

Ultrasonografide Sık Rastlanan Belirteçler >>Bu üst merkezde doğumsal kusurların erken tanısı ve tedavisi konusunda Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası üzerine ek olarak eğitim görümüş perinatoloji uzmanları tarafından ikinci düzey ultrasonografiyle tanı doğrulanır veya amniyosentez gibi ek bir girişimle tanıya gidilir. Bebeğin durumu hakkında bilgi bu aşamada verilir.


Video: Detaylı ultrason yaparken doktor neden anne adayının karnına bastırır? Bu, bebeğe zarar verir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Perinatoloji uzmanı sayısının kısıtlı olması ve bu incelemenin pahalı olması nedeniyle ikinci düzey ultrasonografi ülkemizde ve dünyada tüm anne adaylarına yapılabilecek bir inceleme değildir. Gebeliği takip eden doktorun 1. düzey ayrıntılı ultrasonografide şüpheli durumlar görmesi durumunda veya anne adayının doğumsal kusurlu bebek doğurma açısından yüksek risk altında olduğu durumlarda (ileri anne yaşı, anne adayında şeker hastalığı bulunması gibi) veya amniyosentez gibi müdahale gerektiren durumlarda doktorun ikinci düzey ultrasonografi incelemesi için anne adayını ilgili uzmana sevk etmesi daha uygun bir yoldur.


Video: Detaylı ultrason normal olmasına rağmen bebekte ilerleyen haftalarda sonradan da sorun çıkabilir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Ayrıntılı ultrasonografi incelemesinde en tecrübeli olan ve en gelişmiş cihazları kullanan uzmanlar bile doğumsal kusurların ancak %70-80'ini tanıyabilir. Bunun nedeni bazı doğumsal kusurların ultrasonografide görülemeyen veya çok zor bulgular vermesidir.

Bazı doğumsal kusurlar da ilk belirtilerini doğum sonrası erken veya geç dönemde verirler.


Video: 23. gebelik haftasında anne karnındaki bebek - açıklamalı detaylı ultrason ve renkli Doppler


İLGİLİ KONULAR:


Ultrasonografi Görüntüleri