Kız Bebek İsimleri

A harfi ile başlayan kız bebek isimleri

AÇANGÜL Açılan gül çiçeği
AÇELYA Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
AÇILAY Ay'ın şekilleri, yansıması
ADA Her tarafı sularla çevrili kara parçası
ADAL Ün kazan
ADALET Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.
ADNİYE Salih, Cennetlik.
AFET Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
AFİTAB Güneş ışığı.
AFİTAP Güneş, çok güzel, parlak yüzlü kadın
AĞÇA Temiz, saf
AHENK Uyum
AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel
AHU Ceylan, karaca
AHUCAN Çok güzel dost
AHUEDA Nazlı güzel
AHUELA Çok güzel gözlü
AHUGÜL Çok güzel
AHUNAZ Nazlı güzel, nazenin
AHUNİSA Çok güzel kadın
AHUNUR Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan
AHUSE Coşkulu güzellik
AJDA Filiz, sürgün, çok genç
AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı
AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
AKEL Eli uğurlu
AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
AKSEV Aydınlığı sev, ışık saç
AKSU Anadolu'da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
AKŞIN Beyaz tenli kadın
AKŞİN Beyaz tenli kadın
AKTAN Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan
ALA Ela karışık renkli, alaca, benekli, tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
ALAGÜL Çok renkli gül
ALARA Kırmızı süs
ALBA Sevgililerin ayrılışını konu alan bir Fransız şarkı türü
ALÇİÇEK Kırmızı çiçek
ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş
ALEDA Nazlı, kaprisli
ALEV Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
ALEYNA Bizim üzerimize olsun
ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
ALGÜL Kırmızı gül, gül kırmızısı
ALIM Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
ALKIM Gökkuşağı
ALMİLA Kırmızı elma
ALMİRA Ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık
ALPİKE Kahraman kraliçe
ALTIN Yüksek değerli bir maden
ALYA Yüksek yer, yükseklik, gök
AMİNE Yüreğinde korku olmayan
ANDAÇ Anılar, hatıralar
ANIL Başkaları tarafından hatırlanan
ANKA Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu
ARIN Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak
ARKIN Yavaş, ağır, sakin
ARMAĞAN Hediye, ödül
ARMİNA Emine, korkusuz, yürekli
ARNİSA Çok namuslu kadın
ARSEN Kurtuluş, özgürlük
ARSU Su kadar berrak
ARSUN Yüreğindeki temizliği yansıtan
ARYA Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
ARZU Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek
ARZUCAN Candan isteyen
ARZUGÜL İstenilen, beğenilen gül
ARZUM İsteğim, dileğim, hevesim
ARZUNAZ Naz yapan, nazenin
ASALBİKE Gerçek hanım, gerçek güzel
ASEL Bal, Cennetteki dört sudan biri
ASENA Dişi kurt, güzel kız
ASİYE Direk, acılı kadın.
ASLI Temelli, köklü. Bir şeyin benzeri
ASLICAN Özü can gibi sevgili
ASLIHAN ASLI+HAN=soyu han
ASLIM Özü geçmişe ait
ASLINAZ Nazlı olması geçmişinden gelen
ASLINUR Nur saçan bir geçmişi olan
ASU Azgın, huysuz
ASUDE Rahat, huzur içinde olan
ASUELA Ela gözlü yaramaz
ASUMAN Gökyüzü
ASYA Dünyanın en büyük kıtası
AŞINA Bildik, tanıdık
AŞKIM Sevdiğim, sevgilim
AŞKIN Aşmış, ileri
ATIFET Bir sebebi bulunmadan duyulan sevgi.
ATİYE Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye
ATLAS Mitolojide dunyayı sırtında taşıdığına inanılan Tanrı
AYBEN Ben ayım anlamında
AYBENİZ Ay gibi parlak tenli, ay benizli
AYBİKE Ay gibi güzel kız
AYBİRGEN Ay veren
AYCAN Ay gibi sevilen, aydınlık can
AYÇA Yay biçimindeki ay
AYÇAĞ Ay gibi parlak çağ
AYÇİÇEK Günçiçek
AYDA Dere kıyılarında yetişen bir bitki
AYDAN Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel
AYDENİZ Hem ay hem de deniz
AYDONAT Işık donat, parlaklık donat anlamında
AYEVİ Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
AYFER Ay ışığı.
AYGEN Gönül arkadaşı
AYGÖNÜL Güzel gönüllü
AYGÜN Hem ay, hem gün
AYKAL Ay gibi parlak ve ışıklı kal
AYKIZ Ay+Kız
AYKUT Kutlu ay, uğurlu ay
AYLA Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi
AYLAN Ay gibi güzel değerlere sahip olan
AYLİN Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çembe
AYNUR Ay ışığı
AYPERİ Ay ve peri gibi çok güzel
AYSAR Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse
AYSEL Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan
AYSEMA Ay gibi parıldayan yüz
AYSEREN Güzelliğini gözler önüne seren
AYSIN Sen aysın, ay kadar güzelsin
AYSU Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak
AYSUN Ay gibi ışıltılı ve güzel
AYŞE Rahat ve huzur içinde yaşayan
AYŞEGÜL Ayşe+Gül
AYŞEN Neşeli, gülen, aydınlık
AYŞENUR Ayşe+Nur
AYŞIL Ay ışığı
AYŞİM Parlak ışık saçan
AYŞİN Parlak ışık saçan
AYTEN Güzel bir tene sahip olan
AYTU Aya benzeyen tuğlu
AZİMET Gidiş. Takva yolunu seçen.
AZİZE Saygın, sevgili, kutsal
AZRA Üstünde hiç yürünmemiş kum, yeni yetme kız

B harfi ile başlayan kız bebek isimleri

BADE Aşk, kutsal sevgi
BAHA Değerli, kıymeti çok
BAHANUR Değerli ışık
BAHAR Yazla kış arasında olan mevsim
BAHARGÜL Bahar gülü
BAHRİYE Donanma ve denizle ilgili
BALA Yavru çocuk
BALCA Bal gibi, bala benzer
BALIM Çok sevgili, samimi arkadaş
BALIN Yar, sevgili
BALKIN Pırıldayan, parlak
BALKIZ Bal kadar tatlı kız
BANU Prenses, hanımefendi, yeni evli gelin
BANUHAN Hatun hükümdar
BAŞAK Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
BEDİZ Resim, tasvir, süs, bezek
BEGÜM Hanım, kadın hükümdar
BEHİN İyinin iyisi
BEHİYE Güzel
BELDE Memleket, şehir, kasaba
BELEMİR Peygamber çiçeği olarak biliniyor, açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek
BELEN Bel, geçit, iki dağ arasından geçen yol
BELFÜ Kar tanesi
BELGİ İşaret
BELGİN Kesin ve eksiksiz belirlenen
BELGÜN Aydınlık gün
BELİN Korku ile şaşkın şakın bakmak
BELİZ İşaret, iz, alamet
BELKIS Efsaneye göre Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı
BELMA Uysal, sakin
BELUR Billur, billurdan olan
BENAN Parmak uçları
BENAY Ben ayım, ay gibiyim
BENEK Namuslu kadın
BENGİ Ölümsüz, sonsuz
BENGİ, BENGÜ Ölümsüz, sonsuz
BENGİSU Ölümsüzlük suyu
BENGÜL Gül gibi
BENİZ Yüz
BENNUR Işık saçan
BERAT Yapılan hayırlı bir iş yüzünden affetmek üzere verilen karşılık.
BERAY Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali
BEREN Güçlü, kuvvetli, akıllı
BERFU Kar tanesi
BERGÜZAR Anılmak için verilen şey, andaç
BERİA Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
BERİL Zümrüt
BERİN En yüksek, en ulu anlamında
BERİN, BERRİN En yüksek, en ulu anlamında
BERİRE İhsan sahibi, sadık.
BERKE Kamçı, değnek
BERNA Bağlı, bağlanmış, genç, körpe, delikanlı
BERRA Yüksek ahlaka sahip, her yönüyle arı-duru
BERRAK Duru
BERRAN Keskin, kesici
BESAMET Güler yüzlü.
BESİME Sevimli, güler yüzlü
BESİSU Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
BESTE Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü
BESTEGÜL Gül kadar güzel ve duygulu
BESTENİGAR Türk müziğinde bileşik bir makam
BETİGÜL Gül gibi kokan mektup.
BETÜL Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hz. Meryem ve Hz. Fatma`nın diğer isimleri
BETÜL, BETİL Temiz, iffetli
BEYHATUN Hakanın hanımı.
BEYLEM Çiçek demedi, buket, sunuş.
BEYZA Çok beyaz, lekesiz
BİGE Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan. Sultan
BİHTER Daha iyi, en iyi
BİKE Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın
BİLCAN Bilgili dost
BİLGE Bilgisiyle davranışları birbirine uyan.
BİLGEHATUN Derin bilgi sahibi kadın.
BİLGET Havadis, malumat
BİLGÜN Bil+Gün
BİLHAN Çok bilgili
BİLLUR pek duru, pürüzsüz
BİLNAZ Çok naz eden
BİLNUR Bilge kişi
BİLUN Yarım Ay
BİNAY Öylesine güzel ki bin ay eder
BİNGÜL Gülü bol, gül bahçesi
BİNNAZ BİN+NAZ= Çok nazlı
BİNNUR BİN+NUR=Çok ışıklı, ışığı gür
BİRAY Ay gibi tek, eşsiz
BİRBET Yüzü benzersiz
BİRGEN Yalnız, yalnızlığa alışkın
BİRGÜL Tek ve benzersiz gül.
BİRİCİK Bir tane, tek, emsalsiz
BİRSEN Yalnız sen
BİRSU "Bir içim su" denilebilecek kadar güzel olan
BUKET Çiçek demeti
BURCU Güzel koku, ıtır
BURÇAK Bir bitki
BURÇİN Dişi geyik
BUSE Öpücük
BÜGE Bent, su benti
BÜKÜM Bükme eylemi
BÜŞRA Müjde, sevinçli haber
BÜŞRÂ Müjde, sevinç, hayırlı haber. Acele, çabuk.

C harfi ile başlayan kız bebek isimleri

CAHİDE Çalışıp çabalayan
CANA "Can"ın - e hali
CANAN Gönülden sevilmiş, yar
CANAY Ay gibi temiz
CANDAN İçten, gönülden
CANDAŞ Candan, değerli dost
CANEDA İçten, sevimli kişi
CANEL İçten, candan uzatılan dostluk eli
CANFEZA Müzikte bileşik bir makam
CANGÜL İç açıcı.
CANİPEK Yumuşak huylu kimse
CANKIZ Sevilen, sevimli, şirin kız
CANKUT Sevimli, cana yakın
CANNUR Özü aydınlık, nurlu kimse
CANSEL Hayat veren su
CANSIN İçten, gönüldensin
CANSU Can suyu hayat veren su
CAVİDAN Sürekli, kalıcı olan, sonsuz
CELİLE Büyük, ulu
CEMİLE Hatır hoşluğu için yapılan hareket
CEMRE Ateş parçası, kor, şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
CEREN Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan
CEVHER Bir şeyin özü, güç, enerji
CEVZA İkizler burcunun eski adı
CEYDA İnce, uzun boyunlu ve güzel
CEYLAN CEREN ile aynı
CEYLİN Cennetin kapısı, cennete açılan kapı
CEZLAN Mutlu
CİHANBANU Dünya hükümdarı
CİHANFER Cihanı aydınlatan çok güzel kadın.

Ç harfi ile başlayan kız bebek isimleri

ÇAĞ Belirli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi
ÇAĞDA Yeni bir çağa adım atılmış
ÇAĞIN Yıldırım, şimşek
ÇAĞLA Badem, kayısı, erik gibi yemişlerin olgunlaşmamış hali
ÇAĞRI Davet, doğan kuşu, mavi hareli göz
ÇAKIL Su yataklarında sürtünmeyle yuvarlaklaşmış küçük taşlar
ÇEVREN Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk
ÇIĞLIK İnce ve keskin bağırış
ÇİÇEK Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü
ÇİĞDEM Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
ÇİLEN Hafif yağan yağmur, çisenti.
ÇİLER Şarkı söyleyen, şakıyan
ÇİSE(M) Hafif yağan yağmur(um)
ÇİSELEN Çiseleyen yağmur damlası
ÇİSİL İnce ince yağan yağmur
ÇİSİL- ÇİSEM İnce ince yağan yağmur
ÇOLPAN Çoban yıldızı

D harfi ile başlayan kız bebek isimleri

DAMLA Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası
DEFNE Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
DELFİN Yunus, suda yaşayan memeli
DEMET Çiçek bağlamı, deste
DEMRE Noel Baba'nın doğduğu sanılan tarihi yer
DENİZ Yeryüzünün çoğunu örten engin su
DEREN Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
DERİN Sığ olmayan
DERYA Büyük deniz anlamında
DERYANUR Bilgisiyle ışık saçan
DESEN Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
DESTE Bağlam, demet
DESTEGÜL Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek
DEVİN Hareket, kımıldanış
DEVİNSU Suyun ritmik hareketleri, akarsu
DEVRİM Yerleşik toplumsal düzeni, köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme işlemi
DEVRİN Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi
DİCLE Büyük ırmak. Irak’ta denize dökülen bir nehir.
DİDAR Yüz, çehre, suret, görüş, göz, görme gücü.
DİDE Göz, göz bebeği
DİDEM Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
DİLA Gölümü çalan
DİLAN Gönüllerce olan, yürekler dolusu
DİLARA Gönül alıcı, sevgili.
DİLAY Gönle ışık saçan, ay kadar güzel.
DİLBER Güzel, sevgili, gönül çekici.
DİLBESTE Gönül bağlamış, âşık.
DİLDADE Gönül vermiş, düşkün, tutkun.
DİLDAR Gönlü hüküm altında tutan sevgili.
DİLDE Ünü bir tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse
DİLEK İstek, rica, arzu
DİLEM Gönül ilacı
DİLER Dilemek eyleminden
DİLHAN İçten ve yürekten konuşan
DİLNİŞİN Gönülde yer tutan, hoş, güzel
DİLRÜBA Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan.
DİLSAFA Gönlü ferah kedersiz.
DİLSEREN Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren
DİLSU Dil+Su
DİLŞAD Gönlü sevinçli, yüreği şen.
DİLŞAH Gönül şahı, sevgili, sultan
DİLŞİKÂR Gönül avlayan, kendine bağlayan.
DOĞA Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü, tabiat
DOĞANGÜN Doğmakta olan gün
DOĞAY Ayın yeni doğuş hali
DOĞU Güneşin doğduğu ana yön
DOLUNAY Ayın tam yuvarlak olduğu an
DORA Doruk, zirve
DURU Saf, berrak
DURUGÜL Gül gibi temiz olan
DUYGU Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim
DUYGUN Duygulu, hassas, hisli kişi
DUYGUNİSA Duygulu, hassas kadın
DÜNYA Yeryüzü
DÜRRE İnci tanesi
DÜŞÜM Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında

E harfi ile başlayan kız bebek isimleri

EBRA Ürkme, kaçma
EBRU Keman, kaş, bulut rengi, bir sanat dalı
ECE Kraliçe, güzel kız, kadın
ECEAYPAR Ay parçası gibi parlayan kraliçe
ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan
ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında
ECEMSU Su kraliçesi
ECENAZ Nazlı güzel
ECESU Su gibi berrak ve güzel
ECMEL Çok güzel
ECRİN Allah’ın hediyesi
EDA Naz, cilve anlamında
EFİL Rüzgar, dalgalanma
EFLİN Cennetin 8 kapısından biri
EFNA Cennetteki güzel gözlü kız
EFSER Taç.
EFSUN Büyü, sihir
EGE Türkiye'nin batısında yer alan deniz
EKİM Bir ay, ekme işi
ELA Sarıya çalar kestane rengi.
ELANAZ Ela gözlü, nazlı güzel
ELANUR Ela gözleriyle nur saçan
ELÇİN Deste, tutam
ELİF Kibar, narin yapılı, ince, uzun boylu kız
ELİFE Tutku, istek, alışılan şey
ELİZ El izi
ELVAN Renkler, çeşitler
EMEL Arzu, özlem
EMET Bereket, bolluk
ENER Dağ eteği
ERÇİL Doğru, inanılır, güvenilir kişi
ERDA Beyaz karınca
EREM Cennet
ERENDİZ Jüpiter gezegeninin adı
ERKE Enerji, iş başarma gücü, nazlı
ERNA İşveli, cilveli, şen şakrak sevgili
ERVA Çok güzel, son derece cesur ve yiğit adam.
ESEN Sağlıklı, salim
ESENGÜL Rüzgar gibi esen, gül gibi güzel kokan
ESER Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt, yok olmuş bir nesneden kalan parça
ESİM Rüzgar gibi olan
ESİN Sabah rüzgarı
ESMA İsimler, adlar, çok yüksek olan
ESMACAN Adı can olan
ESNA Yüksek, yüce
ESRA En çabuk, çok çabuk
EŞAY Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan
EŞLEM Selametli, güvenilir
EVA Havva, yaratılan ilk kadın
EVİN Bir şeyin içindeki öz, buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü
EYLÜL Sonbaharda bir ay adı
EZGİ Melodi, şarkı, türkü
EZGİN Sesi düzenli gelen, paraca durumu bozuk olan, çok sıkıntı çekmiş.
EZRA Özü sözü bir

F harfi ile başlayan kız bebek isimleri

FATMA Çocuğunu sütten kesen kadın
FATMA (FATIMA) Kendisi ve nesli Cehennem ateşinden kesilmiş.
FATMAGÜL Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın
FAZİLET Erdemli, iyi ahlaklı
FERAH Aydınlık, iç açıcı
FERAHGÜL Güzelliğiyle neşe saçan
FERAHNUR İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatan
FERAY Ay ışığı, ayın parlaklığı, ışıltı saçması
FERCAN İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan
FERDA Gelecek zaman, yarın, kıyamet
FERDACAN İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan
FERDİYE Tek ve eşsiz.
FERHAN Sevinçli, gönlü hoş
FERHUNDE Uğurlu kutlu.
FERİ Köke değil dallara ait olan, ikinci derecede olan
FERİDE Eşi benzeri olmayan, tek, çok değerli inci
FERİHA Sevinçli, ferah.
FERİHAN Razı, hoşnut, sevinçli.
FERİS Şık, zarif
FERİSU Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan
FERİŞTE Melek.
FERNUR Aydınlık, ışık
FERSUDE Eskimiş, yıpranmış, örselenmiş
FERYA Dost, arkadaş
FERZANE Hakim, filozof, bilgin, âlim.
FERZİN Kraliçe
FEYZA Bolluk, çokluk, bereket, taşkın
FEZA Boşluk, uzay
FİDAN Yeni yetişen ağaç
FİGEN Çiçek demeti, gölge eden.
FİLİZ Tohumdan çıkan sürgün
FİRDEVS Sekiz Cennetten biri, altın ve gümüştendir.
FİRUZE Mesut, mutlu
FİTNAT Zihin açık, çabuk kavrayışlı.
FULDEM/ FULDEN Geniş, açık görüşlü
FULYA Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek
FUNDA Çalı ormanı, çalılık, tepelik
FÜRUZAN Parlayan, parlak
FÜSUN Büyü
FÜSÜNKÂR Büyüleyici güzel.

G harfi ile başlayan kız bebek isimleri

GAMZE Göz kırpma, gözle işaret, nazlı bakma, gülerken bazı kişilerde yanaklarda beliren çukur
GAYE Amaç, erek
GAZAL Ak geyik, ahu, geyik yavrusu
GAZEL Konusu daha çok sevgi ve içki olan, manzume, tek kişinin özel ahenkte okuduğu müzik parçası, sonbahar vaktinde düşen yapraklar
GECE Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre
GEDİZ Bir akarsu
GELİNCİK Yazın kırlarda yetişen parlak kırmızı renkli bir çiçek
GENCAY Yeni doğmuş ay, hilal biçimindeki ay
GERÇEK Yakıştırma veya yalanı olmayan
GİZEM Sır, aklın erişemediği çözülemeyen şey
GONCA Tam açılmamış çiçek
GONCAGÜL Gül goncası
GÖK Yerin göz ile görülebilen ufuklarından başlayarak yukarıda kubbenin içi gibi gözüken sonsuz boşluk, mavi renk
GÖKAY Hem gök, hem ay, güzel ay
GÖKBEN Ben gökyüzü anlamında
GÖKÇE Gök mavisi, mavi gözlü güzel
GÖKÇENAZ Nazlı mavi
GÖKSU Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı
GÖKYEL Kuzeydoğudan esen rüzgar, poyraz
GÖNEN Rutubet, yaşlık, ekilecek toprağın tavlandırılması
GÖNÜL İstek, arzu
GÖNÜLGÜL Gül gibi zarif bir gönlü olan
GÖRKE Heybetli
GÖRKEM Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, ihtişam
GÖZDE Çok sevilen, beğenilen nitelikte
GÖZDEM Beğendiğim, sevdiğim, saydığım, bir tanem
GÖZDENAZ Nazlı güzel
GÖZDENUR İnsanlara vermiş olduğu iç huzurla herkesin beğenisini kazanan
GÖZEN İlgi çekici, samimi, sulak yer, pınar
GÜHER Cevher
GÜL Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeğine verilen ad, gülmek eyleminden gül
GÜLAL Gülün kırmızısı gibi güzel
GÜLAY Gül gibi güzel, ay gibi aydınlık olan
GÜLBAHAR Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı toprak rengi
GÜLBANU Gül hanım.
GÜLBEN GÜL+BEN= gülyüzlü
GÜLBERK Gül yaprağı.
GÜLBİN Gül fidanı, gül yetişen yer
GÜLBİZ Gül saçan, gül serpen.
GÜLCAN Gül gibi güzel kişi
GÜLCE Gül gibi
GÜLCEMAL Yüzü gül gibi güzel.
GÜLÇEHRE Gül yüzlü, yüzü gül gibi hoş.
GÜLÇİÇEK Her yönüyle güzel olan
GÜLÇİN Gül toplayan
GÜLDEMET Gül buketi, gül demeti.
GÜLDEN Güle ilişkin, gülden yapılmış
GÜLEDA Gül gibi güzel ve nazlı
GÜLEN Güleç yüzlü, mutlu anlamında
GÜLENAY Güleç ay, gülümseyen ay, ay gibi gülümseyen güzel
GÜLFAM Pembe, gül renginde.
GÜLFEM Ağzı gül gibi olan
GÜLFER Zarifliği ve güzelliğiyle göz kamaştıran
GÜLFEŞAN Gül saçan.
GÜLFİDAN Gül gibi genç.
GÜLGEN Güler yüzlü
GÜLGÜN Gül renkli, gülen, gülümseyen
GÜLHAN Gül kadar çok sevilen, han, hakan
GÜLHİZ Gül yetiştiren.
GÜLİN Güzel, zarif
GÜLİNAZ Nazlı, güzel
GÜLİSTAN Gül bahçesi
GÜLİZ Gül yetiştiren
GÜLİZAR Al yanaklı, gül yanaklı, alaturka müzikte bir bileşik bir makam
GÜLMİNA Kabede mina yeri
GÜLNAR Katmerli ve büyük gül, büyük çiçek.
GÜLNAZ Gül gibi ince ve narin, nazlanan.
GÜLNİHAL Gül fidanı
GÜLNİSA Gül gibi kadınlar anlamında
GÜLNUR Işık saçan güzellik
GÜLPERİ Gizemli gül, saklı gül
GÜLRİZ Gül saçan
GÜLRU Gül yüzlü, gül yanaklı
GÜLSANEM Çok güzel kadın
GÜLSELİ(N) Coşkulu bir güzelliğe sahip olan
GÜLSİMA Gül yüzlü.
GÜLSU Gül ve su gibi güzel
GÜLSÜN Yaşam boyu yüzü gülsün anlamında
GÜLŞAH Gül dalı, güzelliğiyle ün salmış olan
GÜLŞEN Gül bahçesi
GÜLTEN Gül tenli, vücudu gül gibi
GÜLTER Yeni açılmış gül.
GÜLÜM Bana ait olan gül
GÜLÜMSE Tebessüm et
GÜLYAZ Yaz gülü
GÜMÜŞ Güzel, parlak
GÜN 24 saatlik zaman dilimi, güneşin yeryüzüne gönderdiği ışık, güneş, yaşam
GÜNAL Işık al, ışıklı ol
GÜNAY Hem gün, hem ay
GÜNÇİÇEK Ay çiçek
GÜNDÜZ Günün aydınlık bölümü
GÜNEŞ Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cismi
GÜNEY Her zaman güneş gören, güneşli yer, bir yön
GÜNHAN Oğuzhan'ın altı oğlundan biri
GÜNNAZ Nazlı kişi
GÜNNUR Güneş gibi ışık saçan
GÜNSU Gün gibi aydınlık, su gibi berrak
GÜRAY Bol ışıklı ay, güçlü ay
GÜRDAL Güçlü dal, sık dal
GÜVEN Güvenmekten, yürekli ol anlamında
GÜZ Sonbahar
GÜZAY Güneş olmayan yer, kuzey, güz ve ay
GÜZEL Hoşa giden, hayranlık uyandıran
GÜZİDE Seçkin, seçilmiş, seçme.
GÜZİN Seçilmiş, seçkin
GÜZÜN Güz mevsiminde olan

H harfi ile başlayan kız bebek isimleri

HABİBE Sevgili, seven dost
HACER Taş, kaya parçası.
HALE Ayın çevresindeki ışık halkası
HALENUR Kutsal ışık
HAMİYET Milli onur ve haysiyet.
HANDAN Güleç, sevinçli
HANDE Daima gülen, gülücük
HANZADE Hükümdar çocuğu
HARİKA Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran
HASİBE Değerli, soyca temiz, soylu
HASLET Doğuştan gelen güzel huy
HATİCE Erken doğan kız çocuğu.
HAVER Gün doğusu, ortak.
HAVİN Yaz gecesi
HAVVA Yaratılan ilk kadın
HAYAL Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü
HAYAT Ömür, yaşam
HAYRUNNİSA Kadınların hayırlısı, iyisi.
HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği
HAZAN Sonbahar
HAZAR Barış
HELEN Prenses
HELİN YUVA
HENA Uğur getiren
HENNA Kına ağacı
HERA Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça
HESNA Güzel, hanımefendi kadın
HEVES Bir şeye duyulan istek
HEVİN Aşk, sevda
HİCRAN Ayrılık, ayrılığın verdiği unutulmaz acı.
HİCRET Bir ülkeden başka birine göç etmiş olan.
HİLAL Ayın yay biçimindeki görünüşü
HİLÂL Yeni ay.
HİLDE Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek
HİRA Suudi Arabistan’daki bir dağın adı
HOŞSEDA Hoşa giden ses
HUBAN Güzeller. Güzel olan.
HURİ Cennet kızı gibi güzel.
HURİYE Çok güzel.
HÜLYA İnsanın kurduğu tatlı düş, sevda
HÜMA Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
HÜMEYRA Kızıllık, pembelik
HÜNER İnce ve şaşırtıcı ustalık
HÜRREM Sevinçli, güler yüzlü
HÜSNA Pek çok güzel
HÜSNÂ En güzel, pek güzel.
HÜSNÜGÜL Gül gibi güzel.
HÜSÜN Güzellik
HÜVEYDA Apaçık, belli, besbelli.
HÜZZAM Müzikte bir makam

I harfi ile başlayan kız bebek isimleri

IĞIL Çok yavaş akan su
ILGAZ Atın dört nala koşması
ILGIM Serap
ILGIN Beyaz ya da pembe, çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaççık
ILGIT Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında
ILIM Uzlaşmacı yumuşaklık
IRAZ Razı olan
IRMAK Akarsuların en büyüğü
IŞIK Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, aydınlık, nur
IŞIL Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık
IŞILAY Işıltılı ay, parlayan ay
IŞILTI Parıltı, titrek ışık
IŞIN Bir kaynaktan belli bir doğrultuya giden ışık çizgisi
IŞINBIKE Aydınlık saçan kadın
IŞINSU Işık saçar, ışıyan güneş
ITIR Güzel koku, el ve yüze sürülen çiçek özü, esans

İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri

İCLAL Ağırlama, ikram, büyüklük, ululuk
İDİL Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir, Volga ırmağına Türkler'in verdiği ad
İDİLSU Su için yazılmış şarkı
İFFET Namuslu, helali isteyen, haramdan kaçan.
İKBAL Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi.
İKLİM Bir ülke yada bölgenin hava durumunu blirleyen meteorolojik olayların tümü
İKRA Hz. Muhammed’e inen ilk vahiy
İLAYDA Su perisi
İLBÜKE İlbey hanımı, seçkin hanım
İLCAN Ülkenin canı, sevdiği
İLDA Cesur kadın
İLGİN Yabancı, gurbette yaşayan
İLGÜN Ülke güneşi
İLKAY Ayın ilk hali
İLKBAHAR Yılın ılık mevsimi
İLKCAN İlk sevgili
İLKE Temel alınan düşünce, kural
İLKGÜZ Eylül ayı
İLKİM İlk çocuğum anlamında
İLKİN Önce, öncelikle
İLKNUR İlk ışık
İLKYAZ İlkbahar
İLMA Parlatma, belirleme, işaret etme
İLSEL İlle ilişkili, yurtla ilişkili
İLSU Ülkenin suyu, bereketi
İLTER Yurdu koruyan, yurtsever
İLYA Yağmura hükmeden İsrail peygamberi
İMER Zengin, varlıklı
İMGE Düş, hayal, görüntü, tasarım
İMRAN Evine bağlı, evcimen anlamında
İMREN İmrenmek fiilinden, görünen şeyi edinme isteği.
İNANÇ İnanılan şey
İNCİ Süslemede kullanılan, istiridyede yetişmiş değerli madde
İNCİLAY Parlama, ışıldama
İNCİNUR İnci gibi ışıklı, parlak
İPAR Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen çiçek
İPEK İpekböceği kozasından elde edilen ince, parlak kumaş
İREM Bahçeleriyle ünlü masal kenti
İREN Özgür, serbest
İRENA Su perisi
İRİS Mitolojide Tanrıların elçisi
İYEM Güzellik
İZEL El izi anlamında
İZEM Büyüklük, ululuk
İZGİ Güzel, adaletli, zeki
İZİM Önceden bulunduğum yerde bıraktığım belirti anlamında
İZLEM İzlemek eylemi

J harfi ile başlayan kız bebek isimleri

JADE Yeşim taşı
JALE Çiğ, kırağı, sabahları otların üzerinde olan su damlaları
JALENUR Parlayan, ışıldayan çiğ
JANSELİ Güneşin Doğduğu Yer (Çerkez İsmi)
JANSET Güneşin Doğuşu (Çerkez ismi)
JASMİN Yasemin
JEYAN Kızan, kükreyen
JİLDA Yaşamın önünde duran kimse
JİNSAL Çağ, yaş, dönem
JUTENYA Bir tane
JÜLİDE Dağınık, karmakarışık

K harfi ile başlayan kız bebek isimleri

KADER Alınyazısı, yazgı, talih
KAİLA Pür, saf, temiz
KAİNAT Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar
KALBEN İçten, gönülden, yürekten
KAMELYA Pembe, kırmızı, beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi
KAMER 1. ay, mecazi parlak ve güzel anlamında
KAMİLE Tam, eksiksiz, kemale ermiş, bilgin, bilgili
KAMURAN İstediğine ulaşmış, mutlu
KARACA Rengi karaya yakın, esmer, Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgelerinde yaşayan kısa ve çatallı boynuzlu bir memeli hayvan
KARANFİL Kokulu bir çiçek
KARDELEN Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi
KARDEM Kar zamanı
KARMEN Parlak kırmızı
KARSU Sulu kar
KARYA Karlar kraliçesi
KAVİN Güçlü kız çocuğu
KAYLA Masum, temiz, katkısız
KAYRA Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik, tanrıdan geldiğine inanılan iyilik, ihsan, lütuf
KERİME Cömert, ulu, büyük, kız çocuk
KEVSER Cennette bulunduğuna inanılan su
KIVANÇ Sevinç
KIVILCIM Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
KIZILTAN Kızıl renk almış tan
KÖSEM Sürünün önünden giden,yol gösteren koç
KUĞU Beyaz tüylü bir su kuşu
KUMRU Sevgilisine düşkünlüğüyle bilinen güvercin benzeri bir kuş
KUMSAL Kumla örtülü deniz kıyısı
KUTAY Kutlu, uğurlu ay
KUTSAL Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kimse
KUZEY Bir yön
KÜBRA En büyük en azametli.
KÜNDEM İtaatli, saygılı.

L harfi ile başlayan kız bebek isimleri

LAÇİN Bir cins şahin
LADİN Bir ağaç türü
LAL Parlak, koyu kırmızı renkte olan
LALE Çan biçiminde bir çiçek
LALEHAN Lalelerin sultanı
LALEZAR Lale yetiştirilen yer, lale bahçesi
LALİN Eski dilde kırmızı renkli olan
LAMİA Parlayan, parlak
LARA Su perisi
LARİSA Gülümseme
LATİFE Yumuşak, hoş, güzel, nazik, güldüren güzel söz, şaka
LAVİN Heyelan
LEMA Parıltı, parlayış
LEMAN Parlama, parıltı
LEMİS Dokunma, elleme
LENA Bizim için, birzden biri
LERZAN Titreyen, titrek
LETAFET Latiflik, hoşluk, yumuşaklık.
LEYAN Parlayan, parlayıcı, konfor, lüks hayat
LEYLA Saçları gece gibi simsiyah olan kadın, çok karanlık gecede görülen ışık
LEYLİFER Gece ışığı
LİDYA Cennet bahçesi
LİLA Açık eflatun
LİNET Sürgün

M harfi ile başlayan kız bebek isimleri

MAHİDEVRAN Her şeyin üstünde
MAHİNEV Yeni doğmuş ay.
MAHİRE Hünerli, becerikli
MAHİYE Aylık.
MAHPERİ Güzeller güzeli
MAHPEYKER Güzel yüzlü
MAHRU Ay gibi parlak yüzlü.
MAİDE Üzerinde yemekler bulunan sofra, yemek, ziyafet
MAKBULE Kabul olunmuş, beğenilmiş.
MANOLYA Bir süs bitkisi
MARAL Dişi geyik
MASAL Öykü, hikaye
MAVERA Görülen alemin ötesinde
MAVİSU Deniz
MAYA Asıl, öz, yaradılış
MAYDA Narin ince yapılı.
MAYIS Bir bahar ayı
MEBRUKE Kutlu kadın ("mübarek kelimesinin dişisi")
MEBŞURE Yüzü güzel, endamlı.
MEDİHA Övülen, beğenilen, sevilen kadın
MEHİR Ay parçası
MEHLİKA Ay yüzlü.
MEHPARE Ay parçası gibi güzel
MEHTAP Ay ışığı, dolunay
MEHVEŞ Ay gibi güzel kadın
MELAHAT Güzel yüzlü.
MELDA İnce ve taze bedenli
MELEK Tanrı katında bulunan ruhani varlıkların her biri, pek güzel, yumuşak huylu ve masum (mecazi)
MELİHA Güzel, şirin, sevimli
MELİKE Kadın hükümdar
MELİS Bal, bal arısı
MELİSA Oğul otu
MELTEM Yazın karadan denize doğru esen yel
MENEKŞE Mor beyaz renkli, kokulu, yuvarlak yapraklı bir çiçek
MERAL Dişi geyik
MERCAN deniz dibine ağaç gibi kök salarak büyüyen, hayvan gibi duyguya sahip, kırmızı renkli, kalker iskeletli bir canlı türü
MERİÇ Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak
MERİH Mars gezegeni
MERVE Mekke'de Safa dağının karşısındaki kırmızı renkli tepenin adı
MERYEM İsa peygamberin annesinin adı
MERZE Mercan
MESTİNAZ Süzgün bakışlı.
MEVHİBE Bahşiş, ihsan, bağış.
MEYSERE Zenginlik, rahatlık.
MISRA Manzumenin satırlarından her biri, dizeler
MİHMAN Misafir.
MİHRİBAN Seven, güler yüzlü.
MİHRİCAN Dost, sevgili, sonbahar
MİHRİGÜL Güler yüzlü, dost, sevecen, güzel
MİHRİMAH Güneş ile ay.
MİHRİNAZ Çok nazlı
MİHRİNUR Güldüğünde ışıklar saçan
MİMOZA Yaprağına dokununca toplanan bir çiçek.
MİNA Mine, Liman. Şişe, cam, billur
MİNE İnce ve parlak nakış, madenler üzerine vurulan renkli cam tabakası, şişe, cam, billur sırça
MİRAY Yılın ilk aylarında doğan
MİRCAN Güneş gibi aydınlık
MUALLA Yüce, yüksek.
MUATTAR Güzel kokulu.
MUHABBET Sevgi.
MUHADDERE Namuslu, iffetli, örtülü müslüman
MÜBERRA Temize çıkarılmış, açıkca belirtilmiş.
MÜBEŞŞER Müjdelenen, iyi haber verilip sevindirilen.
MÜBEYYEN Açıklanmış ortaya çıkarılmış.
MÜGE İnci çiçeği
MÜJDE Sevindirici haber, iyi haber getirene verilen bağış
MÜJGAN Kirpikler
MÜJGEN Kirpik
MÜNEVVER Aydınlatılmış, kültürlü ve bilgili, aydın.
MÜNTEHA Netice, son yer.
MÜRÜVVET İnsanlık, mertlik, sevinçli günlerini görme.

N harfi ile başlayan kız bebek isimleri

NADİDE Az bulunur, görülmemiş, çok değerli, eşsiz
NADİRE Az bulunan
NAĞME Güzel uyumlu ses, ezgi, birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz
NAHİDE Venüs gezegeni, ergenlik çağında genç kız
NAKŞIDİL Gönül nakışı.
NALAN İnleyen, ağlayan, sızlayan, figan eden.
NARİN İnce, ince yapılı, kibar
NASMİNA Nas suresi
NAŞİDE Şair, şiir okuyan ve yazan
NAZ İsteksiz gibi görünen, çekingen davranış
NAZAN Cilve yapan, nazlanan, nazenin
NAZENDE Nazlı, alımlı
NAZENİN Cilveli, nazlı
NAZER Nazar
NAZGÜL Gül kadar güzel olan, nazlı
NAZİK İnce, narin, zarif.
NAZLI Naz yapan, işveli, edalı
NAZLIHAN NAZLI+HAN= naz yapan han anlamında
NECLA Evlat, çocuk, soylu
NEDRET Az bulunan, ender.
NEFİSE Çok güzel, değerli
NEHAR Gündüz anlamında
NEHİR Akarsu, ırmak
NEHİRE Gereğinden fazla
NEMİKA Mektup.
NERGİS Bir süs bitkisi
NERİMAN Pehlivan, kahraman, yiğit.
NERİNSU Nur yüzlü
NERMİN Yumuşak, narin, ince
NESLİ Soylu
NESLİHAN Han soyundan
NESLİŞAH Şah soyundan
NESRİN Yaban gülü
NEŞE Gönül açıklığı, sevinç
NEŞE(M) Gönül açıklığı(m), sevinc(im)
NEŞİDE Ünlü mısra, beyit, manzume.
NEŞVE Keyif, neşe
NEVA Ses, ahenk, güç, zenginlik, servet, nasip, türk müziğinde bir makam
NEVADE Torun anlamında
NEVAL Talih
NEVBAHAR İlkbahar, ilkyaz
NEVBAHT Talihi yeni.
NEVBER Yeni yetişmiş turfanda sebze, meyve.
NEVCİVAN Taze, genç, delikanlı.
NEVEDA Herkesten ayrı bir edası olan.
NEVESER Türk Müziğinde Dede Efendi'nin bulduğu bileşik bir makam
NEVGECE Yeni yeni oluşan gece
NEVGÜL Yeni açmış gül
NEVİD Yeni, yepyeni
NEVİN Yeni, yepyeni, yeni şey.
NEVİNBAL Taze yeni yetişmiş fidan.
NEVİNUR Çeşitli görünümde ışıklar.
NEVRA Beyaz çiçek
NEVRES Yeni yetişen
NEYİR Işıklı, aydınlık, parlak
NEZAFET Temizlik, paklık.
NEZAHET Temizlik, paklık, iç temizliği, incelik, rikkat.
NEZAKET Naziklik, zariflik, incelik, terbiye, edep.
NİDA Seslenen.
NİGAHBAN Gözcü, bekçi.
NİGAR Resim, nakış, resim gibi güzel.
NİHAL Fidan, genç. Fidan gibi ince yapılı.
NİHAN Gizli, sır, örtünmesi gerekli yerleri örten.
NİL Mısır'da bir nehir
NİLAY Işıklı mavi, ışıklı lacivert.
NİLDA Savaşa hazır olan kadın asker
NİLGÜN Mavi renkli.
NİLÜFER Bir su bitkisi
NİRAN Ateş, parlaklık.
NİSA Kadın, kadınlar
NİSAN Geln çiçeği, İlkbahar ayı
NORA Yeni açmış çiçek
NUR Aydınlık, parıltı, parlaklık
NURAN Nurlu, ışıklı
NURAY Işık saçan
NURBANU Işıklı hanım, nurlu hanım.
NURCAN Aydınlık insan
NURCİHAN Cihanın nuru, kâinatın ışıklı, parlak, nurlu.
NURÇİN Işıklı.
NURFER Işık veren, aydınlatan, ferahlatan
NURGÜL Nur+Gül
NURGÜN Nur+Gün
NURHAN Aydın hükümdar.
NURHAYAT Parlak hayat.
NURPERİ Işıktan yapılmış
NURSAL Işıksal ışıkla ilgili
NURSAY Işık gibi say, ışık gibi bil anlamında
NURSELİ Işık seli (yağmuru) anlamında
NURSEZA Nur+Seza=Nura layık, ışığa, aydınlığa layık anlamında
NURSU Su gibi aydınlık
NURŞEN Işık gibi şen ve güler yüzlü.
NURŞİN Çok lezzetli.
NURTEN Işık gibi duru tenli anlamında
NÜKET Nükte, zarif, güzel sözler
NÜKHET Güzel koku
NÜKTE İnce anlamlı, düşündürücü şaka söz

O harfi ile başlayan kız bebek isimleri

OCAN Sevilen kişi
OKSAL Ok at, oka ilişkin
OKŞAN Sevil, şefkat gör
OLCA Ganimet, bolluk
OLCAY Mutlu, ongun, rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
OLGAÇ Bilgi ve görgüde olgunlaşan
OMAY Gözde, sevilen, beğenilen
ONGU Sağlık, mutluluk
ONGÜL Ön ayak olmak, ilk gül
ORKİDE Salepgillerden güzel çiçekli birtakım bitki türlerinin ortak adı
OYA Bir nesneye oyularak yapılan süs, genellikle ipek veya ibrişim ile iğne, mekik, tığ kullanılarak yapılan ince dantel
OYLUM Hacim, dirim, içi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş, resimde derinlik
OYSU İnce akan su

Ö harfi ile başlayan kız bebek isimleri

ÖDÜL Armağan
ÖGET İyi, uygun, güzel
ÖĞÜN Kendini yücelt, zaman, kez, defa
ÖĞÜT Tavsiye
ÖMÜR Yaşama süresi, hayat
ÖNAY Yeni çıkmış ay
ÖNGÜL İlk gül, önde gelen
ÖRGÜN Türlü ve düzenli parçalardan oluşan
ÖVGÜ Övme, övmek için söylenen söz
ÖVGÜN Övülmüş, övülen kişi
ÖVÜNÇ Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övünç
ÖYKÜ Hikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay
ÖZBEN Bireyin kendi varlığı, gerçek ben anlamında
ÖZDE Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
ÖZDEN Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
ÖZDEŞ Birbirine benzeyen
ÖZEN Büyük hassasiyet göstermek
ÖZGE Yabancı
ÖZGEN Başına buyruk
ÖZGÜL Gerçek gül, benim gülüm anlamında
ÖZGÜR Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür
ÖZLEM Bir şeye karşı duyulan istek, bir kimseyi ya da bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret
ÖZLEN Görme isteği uyandır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler
ÖZLEYİŞ Özlem duygusu
ÖZNİL Nil gibi verimli
ÖZNUR Özü ışıklı, aydınlık
ÖZPERİ Peri kadar güzel
ÖZSU Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su
ÖZTEN Güzel tenli
ÖZÜM Kardeş gibi görülen
ÖZÜN Şiir, hak edilmiş ün

P harfi ile başlayan kız bebek isimleri

PAKALIN Temiz, şerefli
PAMİR Dünyanın çatısı
PAMİRA Orta Asya'da bir yayla
PAPATYA Baharda çiçek açan bir kır bitkisi
PARLA Parlamak eyleminden parla, ışık saç, başarılı ol, ünün sanın artsın, güzel ol, güzel görünüşlü ol
PARS Yırtıcı bir hayvan
PELİN Acı ve güzel kokulu bir bitki
PELİNSU Hem pelin hem su anlamında
PELİT Meşe ağacı ve yemişi
PERÇEM Kahkül
PEREN Ülker yıldızı.
PERİ Cisimleri çok latif ve görünmez olan hoş yaratık, güzel insan, güzel kimse
PERİDE Uçarak yükselmiş, rengini atmış.
PERİHAN Peri padişahı.
PERİZAT Peri çocuğu
PERRAN Uçan, uçucu
PERVİN Ülker yıldızı
PETEK Arıların bal topladıkları balmumu yuvacıkları
PEYDA Belli, açık, ortaya çıkmak, oluşmak
PEYKER Yüz, sima
PINAR Büyük su kaynağı
PIRILTI Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
POLEN Çiçek tozu
PÜSEN İnce yağan yağmur

R harfi ile başlayan kız bebek isimleri

RABİA Dördüncü
RAHŞAN Parlayan, parlak, aydınlık
RALE Çabuk öğrenen
RANA İyi, güzel, yumuşak, hoş
RAVZA Sulu, su yatağı yer, bahçe
RAYİHA Koku, güzel koku.
REBİA Bahar
REFHAN Varlık içinde yaşayan, bolluk içinde bulunan.
REMİDE Ürkmüş, korkmuş, ürkek, korkak.
RENA Bakılan, imrenilen
RENAN Çok ses çıkaran, çınlayan
RENGİN Boyalı, renkli, hoş, latif ve güzel
RESİDE Erimiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
REVA Yerinde, uygun
REVAN Yürüyen, giden, akan, akıp giden, ruh, can
REVNA Güneş ışığında parlayan
REYHAN Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen
REZZAN Ağırbaşlı, onurlu
RİKKAT İncelik, naziklik.
RİMA Dişi ceylan yavrusu
RİVA Suya doymuş
ROSA Gül rengi, pembe kırmızı arası bir renk
ROZALİN Güneşin doğuşu
RUGEŞ Canlı yüzlü, taze yüzlü.
RUHAN Güzel kokulu
RUHSAR Yanak, yüz, güzel yüz
RUHŞEN Neşeli, canlı
RUHUGÜL Gül kadar temiz bir ruha sahip olan
RUKEN Güler yüzlü, müjde veren.
RUKİYE Büyü, sihir
RUMEYSA Büyük yıldız
RUŞEN Aydın, parlak, belli, aşikar, apaçık, ortada.
RUZENİN Çiçek gibi güzel yüzlü.
RÜÇHAN Üstünlük
RÜVEYDA Hoş, ince, nazik.
RÜVEYHA İncelik, zariflik.
RÜYA Düş, gerçekleşmesi imkansız durum, hayal, gerçekleşmesi beklenen şey, umut

S harfi ile başlayan kız bebek isimleri

SAADET Kavuşan, mutlu.
SABA 1. Gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar, 2. Türk müziğinde bir makam
SABAH Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler
SABAHAT Latif, yüzü güzel, cemal sahibi.
SABİA Yedinci.
SAHRA Kır, ova, çöl
SALİHA Yararlı, iyi, elverişli
SANAL Sanlı ol, ünlen
SANEM Çok güzel kadın, put
SANİYE İkinci.
SARA Halis, saf, katkısız
SARE Olmak, oldu, cemaat, topluluk, ihtiyaç, susuzluk
SARGIN Albenili, çekici, büyüleyici, yıldızı şirin, hoşa giden, sevimli, güzel
SATIA Meydana çıkan, yükselen, nur saçan, parlak.
SAYE 1. Gölge, 2. Koruma, yardım, sahip çıkma
SAYGIN Sayılan, sevilen
SAYIL Her zaman saygı gör
SEBLA Uzun kirpikli göz
SEÇİL Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen
SEÇKİN Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit
SEDA Ses, doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı
SEDEF Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde, bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş
SEDEN Uyanık, tetikte, gözü açık olmak
SEGAH Doğu müziğinin makamlarından
SEHA Eli açık, cömert.
SEHAVET Cömertliği seven
SEHER Tan ağartısı
SEL Taşkın su
SELAMET Sağlık, esenlik, kurtuluş, sâkin olma.
SELDA Bir söğüt cinsi
SELEN Haber, müjde
SELİN Gür akan su
SELİNTİ Ufak sel
SELİS Akıcı söz
SELMA Barış içinde, huzur, erinç
SELMİN Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan
SELVA Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad
SELVİ İnce uzun ağaç
SEMA Gökyüzü, göç
SEMANUR Nurlu gökyüzü
SEMEN Yasemin çiçeği
SEMİRAMİS Babil'in Asma Bahçeleri'ni kurduran Asur kraliçesi
SEMRA Esmer kadın
SENA Övmek, methetmek, şimşek parıltısı, yücelik, yükseklik, aydınlık, bir ot adı
SENAHAN Metheden, alkışlayan, öven
SENAR Yar, aşık, seven insan
SENAY Ay gibi güzelsin
SENEM Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı, Arapça'da put, Arapça'da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel
SERA Varlıklı olmak, zengin olmak, şarkı söyleyen, yer, toprak
SERAP Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride
SERAY Ay gibi güzel
SEREN Gemi direği
SERMA Kış soğuğu
SERPİL Gelişmek, büyümek
SERPİN Yağmur
SERRA Rahatlık, kolaylık
SERTAP (SERTAB) İnatçı anlamında
SEVAL Severek al anlamında
SEVDA Vurgunluk, tutkunluk, aşk, heves, arzu, kuvvetli istek
SEVDE Esmer güzeli.
SEVDEM Sevginin en son demi
SEVEN Bir başkasına sevgi duyan
SEVGİ İnsanı bir şeye ya da bir kişiye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
SEVGÜL Gül gibi sevilen
SEVİL Her zaman sevilen biri ol
SEVİM Sevmek eylemi, bir kişi ya da bir şeyde bulunan o kişi ya da şeyi başkalarına sevdiren özellik
SEVİNÇ İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku
SEVTAP Tapılacak kadar çok sevilen
SEYLAN Sel, akma, akış
SEYYAL Akıcı, akışkan
SEZEN Hisseden, sezgili
SEZER Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
SEZGİ Sezmek eyleminden sezgi, sezme yeteneği
SEZİN 1. Sezinleme işi, sezme, 2. Duygulu, anlayışlı
SILA Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak, doğup büyüdüğü ve özlediği yer, bahşiş, hediye, bağ
SİBEL Buğday başağı.
SİM Gümüş gibi parlak ve beyaz
SİMA Yüz, çehre
SİMGE Anlamı olan harf, bitki gibi işaretler
SİMİRNA İzmir'in eski adı. Aynı zamanda Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı
SİMTEN Sim+Ten
SİNEM Yüreğim, çok sevdiğim
SİNE-M Yüreğim, çok sevdiğim
SİTARE Yıldız
SONEDA Nazlı olmaması temenni edilen
SONGÜZ Kasım ayının halk arasındaki adı
SONYAZ Sonbahar
SU Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı
SUMRU Bir şeyin yüksek yeri, tepesi
SUNA Boylu, poslu, yakışıklı
SURPERİ Peri güzeli
SUZAN Yakan, yakıcı
SÜEDA Saadetli, kutlu, uğurlu. Saidin çoğulu.
SÜHEYLA Yumuşak ve iyi huylu, mütevazı kadın
SÜLÜN İnce narin.
SÜMEYYE Ammar b.Yaser’in annesi. İlk İslam şehidi.
SÜNDÜS Ham ipek, ipekli
SÜSEN Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek
SÜVEYDA Kalbin ortasındaki kara benek.

Ş harfi ile başlayan kız bebek isimleri

ŞAFAK Gün doğumundan önceki aydınlık
ŞAHANE Tam anlamıyla güzel
ŞAHBANU Hükümdar eşi
ŞAHDANE Mutlu, bahtiyar, dindar, temiz yürekli.
ŞAHİKA Dağ doruğu.
ŞAHMELEK Güzeller güzeli.
ŞAN Şöhret.
ŞANAL Ünlen, ünün yayılsın
ŞARA Yol gösteren
ŞAYESTE Yaraşan ,yakışan.
ŞAZİYE Sevinç, gönül ferahlığı
ŞEBBOY Güzel kokulu bir süs bitkisi
ŞEBNEM Bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları.
ŞEFİKA Acıyan, esirgeyen
ŞEHNAZ Alaturka müzikte bir makam adı
ŞEHRAZAT Kendi kendine yaşayan,özgür.
ŞELALE Büyük çağlayan.
ŞENAY Ayın parlaklığı, güzelliği
ŞENGÜL Güler yüzlü
ŞENİZ Mutlu, sevindiren iz, hatıra
ŞENNUR Neşeli, nurlu
ŞERMENDE Utangaç.
ŞERMİN Utangaç,mahçup.
ŞERMİZE Küçük insan topluluğu.
ŞEVVAL Hicri takvime göre yılın onuncu ayı.
ŞEYBE Beyaz saçlı, yaşlı, saçı ağarmış.
ŞEYDA Sevda nedeniyle aklını yitirmiş ,çılgın
ŞEYMA Bedeninde ben, alamet olan.
ŞİİR İmgelere,duygulara seslenen söz sanatı
ŞİMAL Kuzey
ŞİRİN Tatlı, cana yakın sevimli.
ŞÖLEN Kutlama niteliğindeki yemekli toplantı
ŞÖLENDE Bir olayı kutlamak amsacıyla yapılan yemekli toplantı.
ŞULE Ateş alevi
ŞÜKRAN Minnettarlık

T harfi ile başlayan kız bebek isimleri

TAÇMİN Kraliçe
TAÇNUR Mutluluk
TAHİRE Gündoğusundan esen rüzgar
TAİBE Tövbe eden, pişmanlık duyan
TALHA Güzellik
TALİA Öncülük eden
TALİHA Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa üstü güç, şans, felek
TALİNA Güzel, şirin
TALYA Doğanın uyanışı
TAMAR Damar
TAMAY Dolunay, ayın on dördüncü
TANAY Secde eden
TANGO Özel ritimli,çift kişilik ağır bir dans
TANSELİ Şafak vakti gelen sel
TANSU Göğüsle ilgili
TANYA Peri kraliçe
TANYEL 1. Katıksız, arı, 2. Seçilmiş
TANYELİ Sabah olurken çıkan hafif rüzgar
TARA Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad
TAYYİBE 1.İyi davranış, 2.Yatıştırıcı, hoşa giden söz
TENAY 1. Uygun, yakışan - Yetkili olan, 2. Dine uygun hareket eden
TENDÜ Öz, asıl
TENNUR Yüksek, ulu
TILSIM Esrarlı ve olağanüstü güç taşıdığına inanılan nesne
TİJEN Taç, taçlar
TİLBE 1. Put, 2. Güzel kadın
TİLDA Savaşta güçlü olan
TOMRİS M.Ö. 6 yy da yaşamış bir kraliçenin adı
TÖREN Anma , kutlama , karşılama , evlenme vb. için yapılan toplantı
TUANA Cennet bahçesine düşen yağmur damlası
TUBA 1. Cennette bulunduğun inanılan büyük ağaç, 2. Güzellik, iyilik. 3. Rahat
TUĞBA Dalları bütün cenneti gölgeleyen kutsal ağaç
TUĞÇE Kadın sultanın başındaki tuğ
TULU Gökcisimlerinin doğuşu
TULÜ Doğuş, doğma (güneş için) anlamında
TUSEM Cennette esen rüzgar
TUTKU Aşırı özlem , gönül verilen
TUTYA Göze çekilen sürme.
TÜLAY Ayın ince ışığı
TÜLİN Ayın çevresinde görülen ışık halkası
TÜMAY Dolunay
TÜNAY Gece ve ay
TÜRKAN 1. Kraliçe, 2. Güzel kız
TÜRKUVAZ Türk rengi de denilen mavi renkte değerli bir taş
TÜRKÜ Halk şiirinde kendisine özgü ezgisiyle söylenen uyaklı nazım biçimi
TÜVANA Dinç , canlı

U harfi ile başlayan kız bebek isimleri

UBEYDE Tanrı'nın kölesi
UĞURGÜL Uğurlu gül
UHDE Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev
ULCA Savaşta ele geçen mal
ULYA En yüce, en ulu, yüksek
UMAY Devlet kuşu
UMUR Görgü, deneyim
URAZ Şans, talih
URÇUN Kurumuş iğne dalı
UZEL Usta, becerikli

Ü harfi ile başlayan kız bebek isimleri

ÜLFET Alışılmış
ÜLGEN Bir iyilik Tanrısının adı.Yüce
ÜLGER Şeftalideki ince tüy.
ÜLKER Yedi yıldızdan oluşan takım yıldızı
ÜLKÜ Amaç, ideal
ÜLKÜM Uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce dilek
ÜMEYME Küçük anne.
ÜMMÜHAN Hükümdarın annesi.
ÜMRAN 1. Bayındırlık, 2. Uygarlık, medeniyet, 3. İlerleme, mutluluk, refah
ÜNZİLE Gönderilmiş
ÜRÜN Doğadan elde edilen yararlı şeyler.
ÜSTÜNAY Benzerlerinin çok üstünde
ÜVERCİNKA Güvercin kanadı.
ÜZGÜ Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen üzüntü, eziyet
ÜZÜM Asmanın salkım durumundaki meyve.

V harfi ile başlayan kız bebek isimleri

VAHİBE Hibe eden, bağışlayan
VAHİDE Tek yalnızca bir tane
VARİDE Gelen, erişen,
VASFİYE Nitelikli
VEDİA Korunması için bırakılan emanet
VEDİDE Dost, sevgili. Çok seven.
VELMA Savaşçı
VENÜS Bir gezegen
VERA Günahtan kaçinma
VERDA Gül
VERDİNAZ Nazların gülü
VESAMET Güzel olan.
VESİLE Vasıta olan.
VİLDAN Yeni doğmuş çocuk.
VİRA Durmadan aralıksız, sürekli
VİYAN Aruz, irade
VUSLAT Kavuşma, ulaşma

Y harfi ile başlayan kız bebek isimleri

YADE Hatıra
YADEL Uzak, gurbet
YÂDİGAR Dost hatırası.
YAĞMUR Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları
YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses
YAPRAK Bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölüm
YAR Dost , sevgili
YAREN Arkadaş , yakın
YÂRIDİL Gönül dostu, içten arkadaş.
YASEMİN Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki
YASMİN Sevilen, sayılan
YAŞAM Hayat
YAZGI Önceden belirlenmişlik,gerçekleşmesi mutlak olan
YAZGÜLÜ Baharın ilk günlerinde çocuğa verilen ad
YAZMİRA Evrendeki en parlak yıldız
YEGANE Birinci, tek
YELDA Uzun ve kara olan şey
YELDEM Çabuk, çevik, çalak.
YELİZ Ferah yer, aydınlık, havadar
YENİAY Yeni-ay
YEŞER Yetişip yeşil renk almak
YEŞİM Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen değerli bir taş
YEZRA Pozitif, esprili, gizemli
YILDIZ Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her biri
YONCA Uğur getirdiğine inanılan süs bitkisi
YOSUN Suların yüzeyinde ya da dibinde yetişen çiçeksiz bitki
YÖRÜK Göçebe yaşayan Oğuz Türkleri
YUDUM Bir içimlik sıvı
YURDAGÜL Yurda-gül
YURDANUR Yurda-nur
YÜKSEL Başarı kazan, yücel

Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri

ZAHİDE Doğruluktan ayrılmayan
ZAİDE Artan, artıran
ZAMBAK Bir çiçek adı
ZANA Bilen
ZARA Çok asil, uysal
ZEHRA Çok beyaz, parlak yüzlü
ZEHRE Çiçek
ZELİHA Züleyha, su perisi
ZENNAN Kadınlar
ZENNUR Zinnur, nurlu, ışıklı
ZEREN Anlayışlı, kavrayışlı
ZERENGÜL Altın gibi gül.
ZERİN Altından ya da altına benzer olan
ZERİŞTE Altın tel, sırma.
ZERRİN Altın gibi sarı,parlak.
ZERYA Okyanus
ZEYCAN Cana yakın
ZEYNEP Değerli taşlar,mücevherler.
ZEYNO Zeynep.
ZEYŞAN İki cihanda tek olan
ZİBA Süslü, bezekli. yakışıklı güzel.
ZİNNUR Nur sahibi, nurlu, ışıklı, parlak, bahtiyar.
ZİŞAN Şanlı, ünlü, çok tanınmış.
ZUHAL Satürn gezegeni
ZULAL Hafif, güzel, soğuk su
ZÜBEYDE Öz, asıl
ZÜHRE Çoban yıldızı, venüs
ZÜLAL Saf, temiz, hafif tatlı su
ZÜLEYHA 1. Su perisi, 2. Hz.Yusuf'un karısı
ZÜLFİBAR Dağılmış, yayılmış saç.
ZÜLFİYAR Sevgilinin saçı.
ZÜLÜF Şakaklardan sarkan saç lülesi
ZÜMRA Akıllı, çabuk kavrayan kadın
ZÜMRÜT Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı