Gebelikte ultrasonografi neden yapılır, ne gibi veriler elde edilebilir ve ne işe yarar? 

1. Erken gebelik döneminde yapılan ultrasonografi gebeliğin haftasını son adet tarihinden daha hassas bir şekilde belirleyebilir.

14. gebelik haftasına kadar yapılan baş-popo mesafesi (BPM), yani CRL (crown rump length) ölçümlerinin gebeliğin süresini belirlemedeki hata payı yanlızca ±3 gündür.


Video: KALP ATIŞLARI BEBEK CRL ÖLÇÜMÜ KAÇ OLDUĞUNDA GÖRÜLÜR? VAJİNAL ULTRASONDA DAHA MI ERKEN GÖRÜLÜR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

2. Dış gebelikmol gebeliği, bozulmuş gebelik, bebeğin karında ölmesi gibi durumlar erken gebelik döneminde yapılan ultrasonografiyle saptanabilir.


Video: Canlı bir dış gebelik vajinal ultrasonografide nasıl görünür? (live ectopic pregnancy on ultrasound)

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Daha önceden rahim içinde sağlıklı bir bebeği olduğu saptanan ve kanama geçiren bir anne adayında rahim içinin boşaldığının gözlenmesi düşük tanısını koydurur.3. Gebelikle birlikte var olan patolojik durumlar (yumurtalık kistleri ya da rahim miyomları gibi) özellikle erken gebelik döneminde yapılan ultrasonografiyle kolaylıkla saptanabilir.

Bu durumların gebelik üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle tanısı ve izlenmesi büyük önem taşır.


Video: MİYOM-KİST FARKI. GEBELİKTE MİYOMLAR RİSKLİ Mİ, AĞRI YAPAR MI, AMELİYAT GEREKİR Mİ? DEJENERASYON NEDİR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

4. İkiz ya da diğer çoğul gebelik şekilleri erken gebelik dönemlerinden itibaren ultrasonografide rahatlıkla saptanabilir.

Dikoryonik-monokoryonik, diamniyotik-monoamniyotik ayrımı ikiz gebeliğin seyri açısından çok önemlidir.


Video: Dikoryonik diamniyotik tek yumurta ikizinde ultrasonda Lambda (twin-peak sign) nasıl görünür?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

5. Özellikle 19.-23. gebelik haftaları arasında yapılan detaylı ultrasonografide bebeğin "tepeden tırnağa" incelenmesi ve mevcut büyük anomalilerin ortaya konması mümkündür. 

Renkli Doppler incelemesi sayesinde gebelikte bebekte gelişme geriliği veya preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) ortaya çıkma olasılığını da kısmen belirlemek mümkündür.

Bunlar arasında anensefali (bebeğin beyin dokusunun olmaması) gibi yaşamla bağdaşmayan anomaliler, bebeğin ileriki yaşamını olumsuz yönde etkileyebilecek anomaliler (omfalosel ve gastroşizis gibi karın duvarı defektleri, idrar yollarındaki tıkanıklıklar, hidrosefali (beyin dokusu içinde sıvı birikmesi) saptanabilir.

Yine bu dönemlerde yapılan ultrasonografide bebeğin cinsiyeti belirlenebilir.

Bebeğin amniyon sıvısının az ya da çok olduğunun belirlenmesi de yine bebekte bir neden bulunamasa ve belirgin bir anomali gözlenmese de daha ayrıntılı inceleme gerektirebilir ve bebeğin doğum sonrası bazı minör anomaliler yönünden değerlendirilmesi gerektiğine işaret edebilir.


Video: Detaylı ultrasonografi (19.-23. haftalar) bebekte her şeyin tümüyle normal olduğunu söyleyebilir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

6. Gebeliğin herhangi bir döneminde saptanan bazı anomaliler bebeğe daha ileri tanı yöntemleri uygulanması için yol gösterici olabilir: bebekte ense kalınlığının arttığının saptanması, hidrosefali (beyin içinde su toplanması) saptanması, boyunda kistik kitle saptanması ve diğer bazı anomalilerde bebekte bir kromozom anomalisi varlığını ortaya koymak için koryon villus biyopsisi, amniyosentez ("bebeğin sıvı örneğinin alınması") ya da kordosentez ("bebeğin kan örneğinin alınması" gibi ileri incelemelere başvurmak gerekebilir.


Video: 11+3 haftada İkili testte ense kalınlığında belirgin artış - Down sendromu olabilir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

7. Bebeğin rahim içi gelişimi ultrason ile izlenebilir: Rahim içi gelişme geriliği (IUGG) tanısı konabilir, ya da tanının şüpheli olduğu durumlarda seri ultrasonlarla bebeğin gelişimi izlenebilir.

Bebeğin gelişiminin gebelik haftasına göre aşırı olduğunun saptanması (iri bebek) ise anne adayında diyabet (şeker hastalığı) olduğuna işaret edebilir ve bu konuda ayrıntılı incelemeler gerekebilir.


Video: RAHİM İÇİ GELİŞME GERİLİĞİ: "BRAIN SPARING EFFECT" ARAŞTIRMASI: MİDDLE CEREBRAL ARTER RENKLİ DOPPLER

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

8. Gelişme geriliği, suların erken gelmesi, miyad geçmesi, preeklampsi gibi durumlarda bebeğin amniyon sıvısı volümü (ASV) bebeğin rahim içinde kalmasının mümkün olup olmadığı konusunda yol gösterici olabilir.

İleri derecede ASV azalmalarında beklemek yerine bebeğin doğurtulması bebeğin hayatını kurtarabilir.

Amniyon mayi volümünde artış ayrıca diyabeti olan anne adaylarında kan şekeri kontrolünün de iyi olmadığının bir göstergesi olabilir.


Video: AMNİYON SIVISI NASIL OLUŞUR? ULTRASONDA SIVI AZLIĞI VE FAZLALIĞI NEDEN OLUR, ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

9. Bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesinde amniyon sıvısı volümü (ASV) hem tek başına hem de bebeğin solunum hareketlerinin gözlemlenmesi ile birlikte biyofizik profil incelemesinin bir parçası olarak önemli bilgiler verir.


Video: BEBEKLER RAHİM İÇİNDE SOLUK ALIP VERİRLER Mİ? SOLUNUM HAREKETLERİ NASIL GÖRÜNÜR VE NE İŞE YARAR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

10. İkiz ve çoğul gebeliklerde bebeğin rahim içindeki konumu (yan duruş, makat duruş gibi) bebeklerin doğum şekline karar vermede önemli bilgiler verir.


11. Klinik muayene ile bebeğin geliş şeklinin anlaşılamadığı durumlarda ultrason baş gelişi, makat gelişi ya da yan duruş hakkındaki bilgileri net olarak verir.12. Plasentanın doğum kanalını tıkaması durumunda vajinal doğum imkansızdır. Rutin bir incelemede ya da kanama ile başvuran bir anne adayının incelemesinde plasentanın durumu gebelikte kanamanın nedeni hakkında önemli bilgiler verir.

Plasenta akreata, perkreata, inkreata gibi, plasentanın anne adayının rahimine ve hatta rahimin komşu dokularına invazyon göstermesi, doğumda ölümcül kanamalara yol açabilir. Özellikle plasenta prevyası olan anne adaylarının ultrason incelemesi ve bu durumların muhtemel varlığının saptanması bu açıdan çok önem taşır. 


Video: Rahim ağzına yakın veya onu kapatmış plasenta (prevya) gebelik ilerledikçe yukarı çıkabilir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

13. Bebeğin yaşayıp yaşamadığı şüpheli durumlarda yapılan ultrasonografide kalp atışlarının gözlenmesiyle net olarak anlaşılabilir. 14. Son adet tarihini net olarak hatırlamayan ve/veya erken gebelik döneminde ultrasonografisi yapılmamış anne adaylarında gebelik haftası herhangi bir gebelik döneminde ultrason ile tahmin edilebilir.

Ancak gebelik haftası ilerledikçe ultrasonun bu konuda hata yapma olasılığı da artar. Erken gebelik dönemindeki ± 3 günlük hata payı son trimesterde (son üç aylık dönemde) ±3 haftaya kadar çıkabilir!


15. Herhangi bir dönemde yapılan incelemede bebeğin tahmini kilosu belirlenebilir. Bu tahmini ölçümler özellikle klinik olarak iri bebek bulgusu olanlarda vajinal doğumun mümkün olup olmadığı konusunda yol gösterici olabilir.

Miyadında bir bebekte tahmini kilo belirlenmesinin ±400 grama kadar varabilen hata payı olabilir.


Video: ULTRASONDA BEBEK KİLOSU NASIL ÖLÇÜLÜR? ÖLÇÜM HATALI OLABİLİR Mİ? BEBEĞİN AZ KİLO ALMASI SORUN MUDUR?


İLGİLİ KONULAR:


Sonraki sayfa