Prenatal (doğum öncesi) tanı, bebek dünyaya gelmeden önce, ya da daha dar anlamda, bebek yaşama sınırına erişmeden önce (şu anda "yaşama sınırı" 24. gebelik haftası olarak kabul edilmektedir) kendisinde var olan problemlerin tanınmasıdır.


Video: Anne karnındaki bebekte "ne var ne yok gösteren" bir kan testi var mı? - fetal DNA (NİPT) testi

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Var olan problemlerin tanınması birkaç açıdan önemlidir:

1-Yaşamla bağdaşmayan, yani bebek doğduğunda yaşamasını imkansız kılacak olan anomalilerin tanınması:

Böyle bir tanı, gebeliğin daha fazla devam ettirilmesini önler. Bunun en tipik örneği anensefali ("beyin dokusunun olmaması") adı verilen anomalidir. Bu anomali türünde bebeğin beyin dokusu herhangi bir nedenle gelişmemiştir ve bu nedenle bebek doğduğunda yaşaması imkansızdır.

Anensefalili bebeklerin bir kısmı erken doğmalarına karşın, bir kısmı miadında doğabilmekte ve hatta bazılarında miad geçmesi bile olabilmektedir. Gebelikte tanısı konmamış anensefalik bir bebeğin miadında dünyaya gelmesi, annenin bu bebeği 40 hafta boyunca taşıması anlamına gelir. Halbuki anensefali, 1. trimesterden itibaren saptanabilen bir anomali türüdür.2-Doğduğunda bebeğin sekelli kalmasına neden olma riski yüksek olan anomali türlerinin tanınması:

Bu anomali türleri yaşamla bağdaşmakla birlikte, doğan bebeğin tüm yaşamını etkileyecek "sakatlıklar" söz konusudur. Bunun da en tipik örnekleri Down sendromu ve nöral tüp defektleridir. Down sendromlu bebekler zeka geriliği gösteren, çeşitli bedensel sakatlıkları olan bireyler olarak yaşamlarını sürdürürler. Nöral tüp defekti de bebeğin sinir sisteminin işlevlerini derinden etkileyen bir durumdur ve bu bireyler de çeşitli özürlerle yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalırlar.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Prenatal tanı, yaşam sınırına henüz ulaşmamış bir dönemde bebeklerinde yaşamla bağdaşır anomalisi saptanan çiftlere gebeliği devam ettirip ettirmeme özgürlüğü tanımaktadır. 

Çeşitli nedenlerle saptanan bu anomalilere rağmen bebeği dünyaya getirmekte kararlı olan çiftler de mevcuttur ve yasalar bu kararı onlara bırakmıştır.


Video: İKİLİ TEST, DÖRTLÜ TEST, FETAL DNA YAPTIRMAK İSTEMEMEK. TESTİN ESAS AMACI NEDİR? YAPILMASA NE OLUR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

3-Bebekte doğmadan saptanan bazı anomaliler bebek doğduktan sonraki erken dönemlerde müdahale yapıldığında bebeğin tedavi sonrası şifa ile yaşamını sağlamasına imkan tanıyacak türden olabilir:

Bunun da en tipik örneği ön karın duvarı defektleridir. Bebek doğar doğmaz alınacak birkaç tedbirle ön karın duvarındaki açıklıktan dışarı sarkmış olan organların zedelenmesi engellenerek, defekti onarmak için yapılacak ameliyatın başarı şansı artırılabilir.

Prenatal tanının sağladığı avantajları bu giriş kısmında tümüyle anlatmak imkansızdır. Bu nedenle bu sayfalarda yeralan bilgileri dikkatli bir şekilde okuyarak, prenatal tanının size sağlayacağı diğer avantajları kendiniz keşfetmelisiniz.


Video: Detaylı ultrasonografi (18.-23. haftalar) bebekte her şeyin tümüyle normal olduğunu söyleyebilir mi?İLGİLİ KONULAR:


Ultrason Hakkında Bilgiler