Emzirmenin Bebeğe Faydaları

Emzirmenin Bebeğe Faydaları Nelerdir?

Anne sütü ile beslenmek bebeklik döneminde bebeğin hem ruhsal hem de bedensel gelişimi üzerinde oldukça olumlu etkiler gösterir.

Bunun yanında çalışmalar anne sütü ile beslenmiş olmanın bir insana erişkinlik döneminde de bir çok avantaj sağladığını göstermektedir.

Aşağıda anne sütü ile beslenmenin etkinliğini değerlendiren yaklaşık 270 çalışmanın en çarpıcı sonuçlarını bulabilirsiniz.


Video: İLK EMZİRME NASIL OLMALIDIR? YANLIŞ EMZİRİLİRSE NE OLUR? SÜT BİRİKMESİ VE ATEŞi, MASTİT, MEME ABSESİ

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

1.Meme emmek bebeğin duygusal bir ihtiyacını karşılar:

Bebekler dokunulmaktan ve kucaklanılmaktan hoşlanırlar. Çok sayıda çalışma, kucağa alınmayan ve bedensel temastan yoksun kalan prematüre bebeklerin ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Emzirme eylemi esnasında annesiyle yakın bedensel temasta olmak, bebeğin bu önemli ihtiyacını karşılamak açısından çok önemlidir. Biberonla besleme yöntemini kullansanız bile bebeğinizle bedensel teması ihmal etmemelisiniz.

2.Anne sütü bebek için en ideal besindir:

Her canlının sütü kendi türüne özgü olacak bileşimde yaratılmıştır.

3.Anne sütüyle beslenen kız çocuklarının ileride meme kanserine yakalanma riskleri nispeten daha düşüktür:

Hem menopozdan önce, hem de menopoz sonrası ortaya çıkması muhtemel meme kanseri açısından, bebekliklerinde kısa bir süre de olsa anne sütü almış kız çocuklarında bu risk %25 daha düşük bulunmuştur.

4.Anne sütü alan bebeklerin ortalama I.Q. puanları daha yüksek bulunmuştur:

Bu konuda çok sayıda çalışma mevcut olup en yeni çalışma Yeni Zelanda'da yapılmıştır. 1000 üzerinde birey üzerinde yapılan ve bu bireylerin 18 yıllık incelenmesinden oluşan bu çalışmada, bebekliklerinde anne sütüyle beslenmiş olanların hem zeka seviyeleri hem de öğrenim hayatındaki başarıları daha yüksek bulunmuştur.

5.Anne sütü mekonyumun (mekonyum=bebeğin ilk dışkısı) daha kolay çıkarılmasına yardımcı olur:

Nispeten kıvamlı ve yapışkan olan ilk dışkı, annenin ilk sütü olan kolostrumun bebeğin sindirim sistemi üzerindeki etkileri sayesinde kolaylıkla, hiç zorlanmadan çıkarılmaktadır.

6.Anne sütünde bulunan maddeler bebeğin enfeksiyonlara karşı daha etkili korunmasına yardımcı olur ve bebeğin kendi bağışıklık sisteminin gelişimini hızlandırır:

Mamalarda bağışıklık sistemine ait hiçbir madde yoktur.7.Anne sütü mamadan daha kolay hazmedilir ve içeriği daha çok kana geçer:

Anne sütü içerdiği bazı enzimlerle bebeğin bu sütü daha kolay hazmetmesini sağlar. Anne sütü inek sütünden daha az protein içermesine karşın, içindeki tüm protein bebeğin dolaşımına geçer. İnek sütündeki proteinlerin ise %50'si atık madde olarak barsaklardan atılırlar. Demir ve çinko anne sütünün varlığında barsaklardan kana daha kolay geçer.

8.Prematüre doğum yapan annelerin sütlerinin bileşimi bu bebeklerin miyadında doğan bebeklerden daha farklı olan besin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak daha farklıdır.

9.Anne sütü ile beslenme bireyi Crohn hastalığına karşı korur:

Crohn, ciddi sonuçları olabilen bir barsak hastalığıdır.

10.Biberonla beslenen bebeklerin ileride Tip I şeker hastalığına (gençlerde görülen insülin kullanımı zorunlu şeker hastalığı) yakalanma riski daha yüksektir:

İnek sütünde bulunan bazı maddelere karşı bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar muhtemelen Tip I diabet gelişimini kolaylaştırmaktadırlar.

11.Biberonla beslenen bebek, altı değiştirilirken kendini fark ettirir:

Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkılarının kokusu hafiftir. Biberonla beslenen bebeklerin dışkıları ise keskin ve kötü kokuludur.

12.Anne sütü ile beslenen bebekler daha güzel kokarlar:

Bu, bilimsel bir dayanağı olan bir bilgi olmaktan çok anne ve babaların çoğunun "hissettiği" bir şeydir.13.Anne sütü bebeği göz enfeksiyonlarından korur:

Anne sütünde bulunan bağışıklık sistemine ait maddeler bebekte genel olarak tüm enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

14.Anne sütünde "genetik mühendisliği harikası maddeler" yoktur!

15.Anne sütü yapay büyüme hormonları içermez:

İneklere süt üretimlerini artırmak amacıyla verilen hormonlar, inek sütü içeren mamalara da geçmektedirler.

16.Anne sütü ile beslenmeyenlerde ileride multipl skleroz ortaya çıkma riski nispeten daha yüksektir:

Her ne kadar nedeni tam olarak ortaya çıkarılmış bir hastalık olmasa da multipl skleroz, bebekliklerinde anne sütü alanlarda, almayanlara göre daha az görülmektedir.

17.Anne sütü ile beslenenlerde kasık fıtığı ortaya çıkma riski nispeten daha düşüktür:

Bilinmeyen bir nedenle anne sütü kasık fıtıklarına karşı koruyucu bir etki göstermektedir.

18.Anne sütü ile beslenen bebekler daha iyi bir bilişsel gelişim gösterirler:

Bilişsel gelişimi, yani zihinsel algılama yeteneğindeki gelişmeyi ölçen puanlama sistemleri anne sütü ile beslenmiş bebeklerde daha yüksek bulunmuştur.

19.Anne sütü ile beslenen bebekler daha iyi bir sosyal gelişim gösterirler:

Yaşamın 12. ayının sonunda, mamayla beslenen bebeklerle anne sütü ile beslenen bebekler karşılaştırıldığında anne sütü ile beslenenlerde psikomotor ve sosyal gelişimin belirgin olarak daha fazla olduğu bulunmuştur.

20.Anne sütü ile beslenen bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları daha az görülür.

21.Emzirme göz-el koordinasyonunun oluşumuna yardımcı olur.

22.Anne sütü ile beslenen bebeklerde diş çürükleri daha azdır:

Özellikle içinde mama, meyvesuyu ve karbonhidrat içeriği yüksek diğer maddeler bulunan bir biberonla yatağa yatırılma alışkanlığı olan bebeklerde daha sonradan tedavisi çok zor ve maliyetli olabilen diş çürükleri ortaya çıkabilmektedir.

23.Anne sütü çocuklarda ortaya çıkan juvenil (=gençlik çağında ortaya çıkan) romatoid artrit hastalığı karşı koruyucudur:

Anne sütü ile beslenmiş olma, riski %40 oranında azaltmaktadır.24.Anne sütüyle beslenenlerde Hodgkin hastalığına yakalanma riski daha düşüktür.

25.Anne sütüyle beslenen bebeklerde görme kusurları daha az sıklıkta ortaya çıkar:

Anne sütü bebeklerde görme fizyolojisinde önemli rolü olan A vitamininin en önemli kaynağıdır.

26.Anne sütü bebeği solunum yolu enfeksiyonlarından korur.27.Anne sütü almamış olanlarda bazı çocukluk çağı lenfoma türlerinin ortaya çıkma riski daha yüksektir.

28.Anne sütüyle beslenen bebeklerin ilk üç yılda herhangi bir nedenle ölme olasılıkları nispeten daha düşüktür.

29.Anne sütüyle beslenen bebeklerin rutin kontroller dışında doktora gitme olasıklıkları daha düşüktür:

Anne sütü ile beslenen bebekler istatistiksel olartak daha sağlıklıdırlar.

30.Anne sütüyle beslenen bebeklerde egzema daha az görülür.

31.Anne sütü ile beslenme allerjiye karşı korur ve bu koruyucu etki erişkinlik dönemine kadar sürer:

Anne sütü ile bir ay ve daha uzun süreli beslenme hem gıda allerjilerine, hem de solunum yolunda ortaya çıkan allerjilere karşı koruyucudur. Egzemaya karşı koruyucu etki özellikle 6 ay ve daha uzun süre anne sütü ile beslenen bebeklerde daha belirgindir. Hatta çalışmalar kalıtımsal olarak allerji gelişimine yatkın bireylerde bile anne sütünün koruyucu etkileri olduğunu göstermiştir.

32.Anne sütüyle beslenen bebeklerin cildi daha "güzeldir":

Bu, daha çok annelerin tecrübelerine dayanılarak ortaya konmuş bir bulgudur. Anne sütü ile beslenen bir bebeğin cildini yakından incelediğinizde siz de farkı görebilirsiniz.

33.Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü (mideden yemek borusuna gıda kaçağı) ve buna bağlı kusma daha az sıklıkla ortaya çıkar.

34.Anne sütünün tadı mamadan daha güzeldir:

Anne sütü belirgin olarak "tatlı" ve hafiftir.

35.Anne sütü bebek için doğal bir sakinleştiricidir:

Anne sütündeki bazı kimyasal maddeler bebek üzerinde belirgin olarak sakinleştirici etkiler gösterirler.

36.Anne sütü bebeğin astım hastalığına yakalanma riskini azaltır ve riskteki bu azalma ileri yaşlara kadar devam eder.

37.Anne sütü ile beslenen bebeklerde orta kulak enfeksiyonları daha az görülür.

38.Ani bebek ölümü sendromu biberonla beslenen bebeklerde daha sıktır.

39.Anne sütü bebeği ishalle seyreden enfeksiyon hastalıklarına karşı korur.

40.Anne sütü bebeği bakterilerle oluşan menenjit (beyin zarı iltihaplanması) hastalığına karşı korur.

41.Anne sütü bebeğin barsak işlevlerini düzenler, inek sütü ise bebeğin barsak işlevlerini bozar.

42.Mamayla beslenen bebeklerde ileride obezite (şişmanlık) ortaya çıkma riski daha yüksektir.

43.Anne sütü ileride ortaya çıkması muhtemel ülseratif kolit hastalığına karşı koruyucudur.

44.Anne sütü bebeği Hemofilus İnfluenza B bakterisiyle oluşan enfeksiyonlardan korur.

45.Anne sütü aşıların etkinliğini artırır.

46.Anne sütü bebeği nekrotizan enterokolit hastalığından korur.

47.Anne sütünün sıcaklığı bebek için her zaman idealdir.48.Anne sütündeki yağ, karbonhidrat ve proteinler bebek için ideal bir bileşimdedir:

Mama üreten firmalar sürekli olarak mama içeriğindeki miktarları değiştirerek anne sütüne benzetmeye çalışmaktadırlar. Gerçekte anne sütündeki miktarlar bebeğin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak değişmektedir. 

49.Anne sütü her zaman tazedir.

50.Anne sütü insan yavruları için, inek sütü inek yavruları içindir.  

51.Anne sütü bebek için doğal bir ağrı kesicidir:

Anne sütünde endorfin adı verilen maddeler bulunur. Bu morfin benzeri doğal maddeler sakinleştirici etkileri yanında ağrı dindirici özelliklere de sahiptirler. Bunun yanında bebeğin emzirme esnasında anneye yakın olması onun üzerinde psikolojik olarak da rahatlatıcı etkiler gösterir. Aşı sonrası bebeğinizi hemen emzirmeniz çoğu durumda ona aşının ağrısını unutturur.

52.Anne sütü hastalanmış bir bebek için en ideal besindir:

Sindirim sistemiyle ilgili ishal gibi ciddi bir sorun yaşandığında, mama içeriğinin daha zor hazmedilir olması nedeniyle bebeğin mama ile beslenmeye devam edilmesi sakıncalı olabilir ve bu bebeklere genellikle elektrolit içeren sıvılar verilir. Aksine anne sütü kolay hazmedilir, barsaklar üzerinde düzenleyici etkileri vardır ve bu nedenle ishalli bebeklere verilmesi tedaviye katkıda bulunur. Solunum yollarıyla ilgili sorunlar yaşandığında da bebeğin mamayla beslenmeye devam etmesi solunum yolundaki balgam ve yapışkan salgıların daha da artmasına neden olabilir. Anne sütü ise içerdiği antikorlar nedeniyle, enfeksiyonları tedavi edici özelliğe sahiptir vesalgı artışına neden olmaz.

53.Anne sütüyle beslenen bebeklerin diş ve çene gelişimleri daha iyi olur:

Meme emen bebeklerin ağız ve çene kasları, biberonla kolayca gıdaya kavuşan bir bebeğe göre daha çok çalışır durumdadır. Bu da dişlerin ve çenenin sağlıklı gelişmesine önemli katkılarda buılunur. Böylece anne sütü ile beslenen bebeklerin ileride dişleri daha düzgün çıkar.

54.Taze anne sütü asla bakteri içermez:

Dahası, anne sütünün bakterilere karşı koruyucu özellikleri de vardır.

55.Anne sütüyle beslenen bebekler daha kolay konuşurlar:

Suni bir memeden sütün hızlı ve kolay bir şekilde akması bebek için istenen bir durum değildir. Bu nedenle bebek bu hızlı akışı herhangi bir şekilde yavaşlatmak durumundadır. Bu da bebekte dilini ısırma, dudağını ısırma, ağızdan nefes alma, dişeti sorunları ve uzun vadede konuşmadan sorumlu kaslarda istenmeyen etkilere yol açabilmektedir.

56.Anne sütüyle beslenen bebekler daha iyi uyurlar:

Gece uykudan uyanan ve ihtiyacı olan gıdaya hızlı bir şekilde kavuşan bir bebek, mamanın hazırlanması için beklemek zorunda kalan ve bu nedenle huzursuzlaşan, ağlayan ve böylece bol bol hava yutan bir bebeğe göre daha kolay tekrar uykuya dalar.EMZİRME KONU ALT BAŞLIKLARI:

İLGİLİ KONULAR: