Tek yumurta ikizi çeşitleri (monokoryonik, monoamniyotik, dikoryonik, diamniyotik)

Tek Yumurta İkiz Gebeliğinin Farklı Şekilleri

Dikoryonik-diamniyotik ikiz gebelik

Sayfanın başındaki 1.resim

Tek yumurta ikiz gebeliğinde döllenen yumurta hücresi çoğunlukla döllenmeden sonraki ilk üç günde yeniden bölünerek iki ayrı embriyoya dönüşür ve bu embriyolar gelişimlerini sürdürmeye devam ederler.

Bu durumda her embriyonun koryon tabakası (plasentası) ve amniyos kesesi ayrıdır.

Bu şekilde oluşan ikiz gebeliğe dikoryonik (çift koryonlu), diamniyotik (çift amniyon keseli) ikiz gebelik adı verilir. Ender durumlarda plasentalar birbirleriyle yakın temas halinde olarak birleşmiş izlenimi verebilirler.

Monokoryonik-diamniyotik ikiz gebelik

Sayfanın başındaki 2.resim

Döllenme sonrası ayrılma dördüncü günle sekizinci gün arasında olduğunda, ayrılma koryon tabakasının gelişmesi sonrasında olduğundan koryon tabakaları (plasentaları) ortak, ancak amniyon keseleri ayrı olan iki bebek gelişmeye başlar.

Bu şekilde oluşan ikiz gebeliğe monokoryonik (tek koryonlu), diamniyotik (çift amniyon keseli) ikiz gebelik adı verilir.


Video: 6 haftalık dikoryonik-diamniyotik çift yumurta ikizleri, bebeklerin kalp atışları da görülebiliyor.

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Monokoryonik-monoamniyotik ikiz gebelik

Sayfanın başındaki 3.resim

Döllenme sonrası ayrılma ender durumlarda sekizinci gün sonrasında da oluşabilir. Bu durumda amniyon tabakası da oluştuktan sonra ayrılma gerçekleştiğinden hem koryon tabakası hem de amniyon kesesi ortak olan iki ayrı bebek oluşur.

Bu şekilde oluşan ikiz gebeliğe de monokoryonik (tek koryonlu), monoamniyotik (tek amniyon keseli) ikiz gebelik adı verilir. Bu iki bebek aynı amniyos kesesi içinde birbirleriyle direkt temas halinde gelişimlerini sürdürürler.Yapışık ikizler

Çok ender durumlarda bölünme embriyonik disk adı verilen yapı oluştuktan sonra ortaya çıkar. Bu durumlarda oluşmuş embriyo ikiye bölünmeye çalıştığından, tam olarak bölünememiş ve vücutlarının bir kısmı birbirine yapışık iki ayrı bebek gelişimini sürdürmeye devam eder.

Bu durumda yapışık ikizlik (Siyam ikizleri) söz konusu olur. Bu bebeklere Siyam ikizleri adı verilmesinin nedeni bu olgunun ilk tarifinin Siam'da (şimdiki adı Tayland) doğan yapışık iki erkek bebekte yapılmış olmasıdır.


Video: İKİZ GEBELİK ŞEKİLLERİ (TEK, ÇİFT YUMURTA) (DİKORYONİK, MONOKORYONİK, DİAMNİYOTİK, MONOAMNİYOTİK)

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Tek yumurta ikizlerinde görülen bu çeşitliliğe karşın çift yumurta ikizlerinde plasenta ender durumlarda birleşmiş gibi görünüyor olmasına karşın her zaman dikoryonik diamniyotik gebelik söz konusudur.


Dikoryonik diamniyotik gebelikten sapmalar olduğunda gebelikte özellikle bebekleri ilgilendiren normaldışı durumların ortaya çıkma olasılığı artar:

Koryon tabakasının ortak olması, bebeklerin damar dolaşımlarının birbirleriyle bağlantılı olması sonucu çeşitli sorunlara, amniyon kesesinin ortak olması ise bebeklerin birbirlerine direkt temas etmesi sonucu kordonlara mekanik bası oluşması sonucu çeşitli sorunlara yol açabilir.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı ikiz gebelik saptandığında koryon ve amniyon tabakalarının durumunun gebeliğin erken dönemlerinde çeşitli yöntemlerle belirlenmesi gebeliğin seyri hakkında fikir yürütülebilmesi ve takip planı oluşturulabilmesi açısından son derece önemlidir.Çoğul Gebelik ile İlgili Tıbbi Bilgiler


Video: Dikoryonik diamniyotik tek yumurta ikizinde ultrasonda Lambda (twin-peak sign) nasıl görünür?