İkiz gebelikte normal doğum olabilir mi, mutlaka sezaryen mi olunmalı?

İkiz Gebelikte Doğum Şekli

Çoğul gebeliği olan anne adaylarının erken doğum olasılığına karşı her zaman hazırlıklı olmaları, doğum yapacakları hastaneyi seçerken prematüre bakım hizmeti olan bir hastaneyi seçmeleri son derece önemlidir.

Doğum eylemi başladığında bebeklerden birinde muhtemel bir sıkıntı (fetal distres) gelişimine karşı, bebeklerin her birinin kalp atışlarının ayrı ayrı, tüm doğum eylemi boyunca sıkı bir takipte tutulmaları önemlidir.

Teknik nedenlerle bebeklerden birinin kalp atışlarının teknik nedenlerle dinlenemediği durumlarda direkt sezaryen ile doğum uygun bir seçenek olabilir.


Video: İKİZ GEBELİK 38. HAFTADA SPİNAL ANESTEZİLİ DOĞUM ANI (BİRİNCİ ERKEK, İKİNCİ KIZ) - ÇİFT YUMURTA İKİZLERİ

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Doğum şekli konusunda karar verilmesi:

İkiz gebeliklerde direkt olarak sezaryen ile doğum öneren doktorlar olabileceği gibi, bazı koşullar yerine geldiğinde doğumun normal vajinal yoldan sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşebileceğine inanan doktorlar da vardır.

Bu iki yaklaşımdan hangisinin doğru olduğu konusunda yapılan bilimsel çalışmalar sürekli olarak birbiriyle çelişmektedir. Ancak üç veya daha fazla sayıda bebeğin olduğu çoğul gebelikler için çoğunlukla sezaryen ile doğum tercih edilir ve bu uygun bir yaklaşımdır.

İkiz gebelikte normal vajinal doğum imkanı olup olmadığını belirleyen en temel etken, pelvis yapısında bir darlık olmaması şartıyla, bebeklerin rahim içindeki duruş şekilleridir.İkiz bebekler aşağıdaki şekillerde duruyor olabilirler ve bu duruş özellikleri ultrasonografiyle belirlenebilir:

  • hem ilk bebek (önde gelen) hem de ikincisi baş gelişi, 
  • ilk bebek baş, ikinci bebek makat veya yatay,
  • iki bebek birden makat veya yatay

Video: İKİZ GEBELİK İÇİN EN İDEAL DOĞUM ŞEKLİ NASIL BELİRLENİR? NEDEN DAHA ÇOK SEZARYEN TERCİH EDİLİR?


İkizlerde en sık görülen duruş şekli her iki bebeğin de başla gelmesidir ve bu durumlarda vajinal doğum mümkündür.

İlk bebeğin baş, diğerinin makat ya da yatay durduğu durumlarda direkt sezaryen ile doğum gündeme gelebileceği gibi, ilk bebek doğduktan sonra doktorun vajinadan rahim içine ulaşarak bebeği ayaklarından tutup çekerek doğurtması veya ilk bebek doğduktan sonra karın üzerinden yapılan müdahaleyle içerideki bebeğin baş gelişine döndürülerek doğurtulması söz konusu olabilir. Bu manevranın ikinci bebek açısından oldukça riskli olduğunu da belirtmek gerekir.

Bu olasılıklar dışında, özellikle de ilk doğumun acil olarak gerçekleştiği, yeterli koşulların olmadığı ve daha da önemlisi içerideki bebeğin düşük kilolu olması nedeniyle makat ile doğumun zararlı olabileceği durumlarda ilk bebeğin vajinal doğumunu takiben ikinci bebek sezaryen ile doğmak durumunda kalabilir.

İlk bebeğin makatla geldiği durumlarda yukarıdaki bebeğin başının ya da ender durumlarda poposunun doğmakta olan bebeğin başının doğum kanalına girerken burayı tıkaması neticesinde oluşması muhtemel “baş takılmasını” önlemek için direkt sezaryenle doğum uygundur.Çoğul Gebelik ile İlgili Tıbbi Bilgiler