İkiz gebelik hamilelik ve anne adayı açısından riskli midir?

İkiz Gebelikte Riskler (anne adayı açısından)

Tekil bir gebelikle karşılaştırıldığında, çoğul gebelik, hem anne adayı hem de bebek için tekil gebeliklerde olmayan bazı yeni riskleri beraberinde getirmekte ve gebelikte oluşması muhtemel normaldışı durumların ortaya çıkma riskini de artırmaktadır.

Bu risk artışı bebek sayısıyla birlikte eksponansiyel bir şekilde yükselir, yani bebek sayısı arttıkça risk daha da hızlı artar.


Erken gebelik döneminde görülen gebelik belirtilerinin şiddetinde artış:

  • Erken gebelik döneminde normal gebeliklerin seyrinde görülebilen bulantılar çoğul gebeliklerde genellikle daha sık ve daha şiddetli ortaya çıkarlar ve daha büyük olasılıkla kusmaya neden olurlar.
  • Bunun en muhtemel nedeni çoğul gebeliklerde beta-HCG hormonu kan seviyesinin bebek sayısıyla doğru orantılı olarak artmasıdır.
  • Gebeliğin erken dönemlerinde şiddetli bulantı-kusma şikayeti olan durumlarda her zaman çoğul gebelikten şüphelenilir.

Düşük yapma riskinde artış:

Çoğul gebeliklerde erken gebelik döneminde düşüklere daha sık rastlanır.

Kaybolan ikiz sendromu:

Dünya genelinde oluşan ikiz gebelik sayısı, miyadında doğan ikiz bebek sayısına göre çok daha fazladır. Bunun nedeni özellikle gebeliğin birinci trimesterinde (ilk üç ayında) bebeklerden bir veya daha fazlasının gelişiminin durması ve ölmesi nedeniyle gebeliğin tekil gebelik şeklinde seyrteme olasılığının nispeten yüksek olmasıdır.

Ultrasonografide ikiz gebelik tanısı konduktan sonra, yapılan başka bir ultrasonografide ikiz eşinin görülememesi durumuna “kaybolan ikiz sendromu” adı verilmiştir. İkiz gebeliğin önceden tanısı konmuş olsun veya olmasın, ilk trimesterdeki vajinal kanamaların az bir kısmı bu sendromun bir belirtisi olarak ortaya çıkar.

Yapılan çalışmalar, hayatta kalan ve doğan ikiz eşinin genellikle sağlıklı olduğunu göstermektedir.


Video: KAYBOLAN İKİZ (VANISHING TWIN) NEDİR, NEDEN OLUR? İKİZ SONRADAN TEK BEBEK OLARAK DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Gebelikte sık görülen belirtilerin şiddetinde ve sıklığında artış:

Gebelikte rahimin büyümesiyle oluşan mekanik baskı ve bu baskıya bağlı oluşan belirtiler çoğul gebelikte daha sık görülürler ve daha şiddetli olma eğilimindedirler.

Böylece bel ağrısı, nefes darlığı, özellikle gebeliğin sonlarına doğru ortaya çıkan yürüme zorluğu, basur ve varis gibi sorunlar çoğul gebeliklerde daha şiddetli seyredebilirler.Kansızlık ortaya çıkma riskinde artış:

Gebelik hormonlarının erken gebelik döneminde kan hacmini artırıcı etkisi çoğul gebeliklerde çok daha fazla olur. Kan hücrelerindeki artış ise bu hızlı artışı takip edemediğinden gebeliğin erken dönemlerinden itibaren "kanın sulanmasına bağlı olarak" kansızlık ortaya çıkabilir.

Çoğul gebeliklerde kan hücresi yapımı da belli bir süre sonunda tekil gebeliklere göre daha hızlı olacağından alyuvar yapımında kullanılan demir ve folik asit ihtiyacı belirgin bir şekilde artar. Bu artış dışarıdan verilen ilaçlarla yerine konmadığında alyuvarların yapımının aksaması sonucu kansızlık ve buna bağlı belirtiler daha da şiddetlenebilir.


Video: ANNE ADAYINDA İKİZ GEBELİK DAHA MI ZOR GEÇER VE GEBELİK VE DOĞUMDA HANGİ RİSKLER DAHA FAZLA OLUR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Erken doğum tehdidi erken doğum riskinde artış:

Çoğul gebeliklerde ortalama gebelik süresi bebek sayısıyla orantılı olarak azalır.

İkiz gebeliklerde gebeliğin ortalama devam etme süresi 37 hafta iken, üçüz gebeliklerde bu süre ortalama 35 haftaya düşer.

Çoğul gebeliklerde bebeğin erken doğmasına neden olan önemli bir olay, bu gebeliklerde mekanik etkilere bağlı olarak suların erken gelmesi riskinin daha fazla olmasıdır.Hipertansiyon ve preeklampsi ortaya çıkma riskinde artış:

Çoğul gebeliklerde preeklampsi ortaya çıkma riski tekil gebeliklere göre daha yüksektir ve bu risk bebek sayısıyla doğru orantılı olarak daha da artar.

Özellikle tek yumurta ikizi taşıyan anne adaylarında bu riskin, çift yumurta ikizi olan annelere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Amniyon sıvısının artmasına bağlı oluşan risklerde artış:

Çoğul gebeliklerin yaklaşık %10'unda amniyon sıvısı normalden fazla olabilmektedir.

Özellikle tek keseli (monoamniyotik) ikiz gebeliklerde aniden ortaya çıkabilen sıvı artışı anne adayında sıvı artışına bağlı şiddetli belirtilere neden olabilmektedir.

Bunun yanında ikiz eşlerinden birinin kanının diğerine geçmesi (“transfüzyon”) de amniyon sıvısında artışa neden olabilmektedir. Bu durum TTTS başlığı altında geniş olarak anlatılmıştır.

Hastaneye yatış olasılığında artış:

Tekil gebeliklerde doğum eylemi başlaması harici bir nedenle tedavi için gebelik döneminde hastaneye yatma olasılığı nispeten düşüktür. Ancak çoğul gebeliklerde erken doğum tehdidi veya diğer normaldışı nedenlere bağlı olarak hastaneye yatma zorunluluğu daha sık ortaya çıkabilmektedir. Bazen "akciğer olgunlaştırıcı iğne" uygulaması için anne adayının kısa bir süre hastanede yatması gerekebilir.

Sezaryen ile doğum riskinde artış:

Çoğul gebeliklerde sitenin muhtelif bölümlerinde anlatılmış olan nedenlerle sezaryen ile doğum riskinde belirgin artış söz konusudur.

Doğum sonrası kanama riskinde artış:

Rahimin tekil gebeliklere göre normalden daha fazla gerilmiş olması ve toplam plasenta yüzeyinin nispeten geniş olması, çoğul gebeliklerde doğum sonrası hem "normal kanama" miktarında artışa hem de plasenta çıktıktan sonra rahimin etkin kasılamaması nedeniyle aşırı kanama riskinde az da olsa artışa neden olmaktadır.

Doğum sonrası diğer sorunların ortaya çıkma riskinde artış:

Lohusalık depresyonunun çoğul gebelik doğumlarından sonra biraz daha sık ortaya çıktığı gözlenmektedir.


Video: İKİZ GEBELİK İÇİN EN İDEAL DOĞUM ŞEKLİ NASIL BELİRLENİR? NEDEN DAHA ÇOK SEZARYEN TERCİH EDİLİR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Çoğul Gebelik ile İlgili Tıbbi Bilgiler