Fetus Ağırlığı Hesaplayıcısı

Dikkat!
Hesaplayıcıyı kullanmadan önce genel bilginizi artırmak için aşağıdaki yazıyı dikkatlice okumanız önerilir:

 

Ultrasonografide bebeğe ait rutin olarak ölçümü yapılan çeşitli parametrelerin bir formüle tabi tutulmasıyla bebeğin o andaki tahmini ağırlığını hesaplamak mümkündür. Bu hesaplama için kullanılan çok sayıda formül vardır. Bu formüllerden bazıları bebeğin üç veya daha fazla sayıda ölçümünü baz almakta, bazıları ise aşağıdaki hesaplayıcıda olduğu gibi yalnızca iki parametreyi kullanmaktadır.

Tüm formüllerin ortak yönleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

**Klinik olarak, yani bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için, bebeğin tahmini kilosu asla birincil değer taşımaz. Zira aynı haftalarda olan sağlıklı bebeklerin tahmini ağırlıklarının alt ve üst sınırları arasındaki fark oldukça fazla olabilir.Bir örnekle açıklamak gerekirse:

30. gebelik haftasındaki bebeklerin ortalama kilosu 1400 gram iken, bu haftadaki bir bebeğin 1000 gram olması da, 2080 gram olması da normaldir!

**Doktor bebeğin sağlık durumunu değerlendirirken bebeğin ölçümlerinin haftasına uygun olup olmadığını, amniyon sıvısının durumunu, anne-baba adayının bedensel özelliklerini, bebeğin cinsiyetini ve daha birçok sayıda değişkeni gözönünde bulundurarak bebeğin haftasına göre normal, "ufak" ya da "iri" olduğu yorumunu yapar. Yukarıda belirtildiği gibi tahmini fetal ağırlık bu yorumu yaparken birincil olarak baz alınmaz.

- Hangi formül kullanılırsa kullanılsın çıkan sonucun ±%12.5 hata payı göze alınmalıdır. Yani tahmini ağırlığı 2000 gram olarak belirlenen bir bebek gerçekte 1750 gram olabileceği gibi, aslında 2250 gram da olabilir. Bu durum insan bedeninin yoğunluğunun (özgül ağırlığının) bireyler arası önemli farklar gösterebilmesinden kaynaklanır.

Bebeğinizin Tahmini Ağırlığı

Son ultrasonografi ölçümü raporunuzda yer alan BPD (baş yatay çapı) ve AC (karın çevresi) ölçümlerini (milimetre cinsinden) sırayla giriniz:

Tüm Hesaplayıcılar: