Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>


22. hafta24. hafta 

 

 

23. hamilelik haftası

(22+0 - 22+6. GÜNLER)

BU HAFTA SİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu ve ilerleyen haftalarda bebeğinizin alanı bol olduğundan tekmeleme, yumruklama, omuz atma gibi değişik hareketleri birbirinden ayırt edebilir duruma geleceksiniz. Hatta karnınızdan da hareketleri takip edebilirsiniz.

Her bebek kendine özgü bir hareket etme alışkanlığı geliştirir. Bazı bebekler yaradılışları gereği daha az hareket ederlerken bazıları daha aktiftir.


Gebelik döneminde hiç bir nedene bağlanamayan karın ağrılarına sık rastlanır. Bu ağrılar çoğu durumda kısa süreli ve bıçak saplanır tarzda hissedilirler ve beraberinde başka normaldışı bir belirti yoktur. Bu ağrıların daha önceki haftalardan birinde anlatıldığı gibi rahimi yerinde tutan bağların gerilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Rahim hızla büyümekte, bağlar ise daha yavaş büyüdüklerinden rahim tarafından gergin hale getirilmektedirler.

Her şikayetinizi danıştığınız gibi bu şikayetinizi de doktorunuza danışmanız önemlidir. Diğer ağrı nedenleri gözden geçirilecek ve sorun saptanmadığında ağrı bu şekilde açıklanacaktır.Ultrasonografi Çeşitleri

Ne kadar çok "farklı" ultrasonografi türü olduğunu görerek şaşırıyor olabilirsiniz. Bu nedenle size bu hafta ultrasonografi terminolojisi hakkında bilgi vermeyi uygun gördük:

Renkli Doppler ultrasonografi:

Anne adayından bebeğe sağlı sollu giden iki rahim atardamarının (uterin arter) ve bazı durumlarda göbek kordonu damarlarının (umbilikal arter, umbilikal ven, ductus venosus) akımlarını değerlendirmek için yapılan ultrasonografidir.

Burada renkler mavi ve kırmızı şeklinde toplardamar ve atardamarlarda görülür. Her anne adayına rutin olarak uygulanabileceği gibi, çoğu durumda yalnızca riskli gebeliklerde uygulanır. Bu incelemenin yapılabilmesi için cihazın renkli Doppler özelliğinin olması gerekir.

Detaylı (ayrıntılı) birinci düzey ultrasonografi: 

Bebeğin gelişiminin tüm haftalar arasında en net gözlenebildiği 19.-23. haftalar arasında uygulanan ultrasonografidir. Bebek ve bebeğe ait yapılar bu haftalar arasında detaylı bir şekilde incelenebilirler.

İkinci düzey ultrasonografi: 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ünvanını aldıktan sonra özel bir eğitimden geçerek "perinatoloji" üst ihtisası yapmış ve sadece gebelik ve doğmamış bebeğe ait sorunlara odaklanarak çalışan doktor tarafından ileri teknoloji cihazlarla uygulanan ultrasonografidir.

Bu inceleme her anne adayına uygulanabileceği gibi çoğu durumda daha önceden doğumsal kusurlu doğum yapmış veya bu açıdan risk altında bulunan veya birinci düzey ultrasonografide muhtemel bir sorun saptanan durumlarda kesin tanıyı koymak amacıyla uygulanır. Gerekli durumlarda aynı uzman amniyosentez veya diğer başka yöntemlerle bebeğin kromozom haritasını incelemek üzere sıvı veya kan örneği alır.


Video: Detaylı ultrasonografi (18.-23. haftalar) bebekte her şeyin tümüyle normal olduğunu söyleyebilir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Fetal eko (kardiyografi): 

Perinatolog ve bazı durumlarda pediyatrik kardiyolog (çocuk kalp hastalıkları uzmanı) tarafından eko özelliği bulunan ultrason cihazı yardımıyla doğmamış bebeğin kalbinin ayrıntılı olarak incelenmesidir. Bu inceleme de çoğu durumda daha önceden kalbinde doğumsal sorun bulunan bebek doğurmuş veya bu açıdan risk altında bulunan veya birinci düzey ultrasonografide muhtemel bir kalp sorunu saptanan durumlarda kesin tanıyı koymak amacıyla uygulanır.Üç boyutlu ve dört boyutlu ultrasonografi: 

Son teknoloji cihazlarla yapılan ve henüz yaygın olmayan bir ultrasonografi türüdür. Bebeğin ekranda görüntüleri üç boyutlu sabit resimler veya dört boyutlu (eş zamanlı üç boyutlu, burada dördüncü boyuttan kastedilen zamandır) hareketli görüntüler şeklinde ortaya çıkar.


Video: Bebeğin dört boyutlu HD ultrasonda yüzünün detaylı görüntüleri

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Yukarıda birbirinden sanki çok farklıymış gibi görünen ultrasonografi türleri (renkli Doppler hariç) aslında hep aynı prensiple, yani ses ötesi (bizim kulağımızın duyamadığı) ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilir. Aradaki fark, kullanılan cihazın niteliği ve uygulayan kişinin bu konudaki ehliyetidir.

Anne adaylarının büyük kısmı gebelik dönemlerini genellikle sadece kendi doktorlarının yaptığı ultrasonografilerle tamamlar. Bazı doktorlar ise anne adaylarını rutin olarak "ikinci bir göz değerlendirmesi" için bir kereye mahsus başka bir doktora gönderirler.


Video: Detaylı (ayrıntılı) ultrason, renkli Doppler ve 4d (dört boyutlu) ultrason farkları


BU HAFTA BEBEĞİNİZDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

Bebeğinizin vücudunda oransal ilişkiler giderek normale dönüyor, ancak baş hala vücuda göre nispeten biraz daha büyük.

Bebeğinizin orta kulak kemikleri de gelecek haftanın sonunda gelişimini tamamlıyor ve sesleri bebeğinizin işitme merkezine iletmeye başlıyorlar.

Bebeğinizle konuşuyor musunuz?

 

İşitme denen olgu aslında çok ilginçtir:

Dış ortamdaki sesler geniş bir çanak (kulak kepçesi) tarafından toplanır ve kısa bir borudan geçerek (dış kulak yolu) bir zarı (kulak zarı) titreştirir.

Bu titreşim, alınan sesi bir paket veri haline getirir.

Bu paket veri üç ayrı kemikle (çekiç, örs, üzengi) işitme sinirine, buradan da beyinde işitme merkezine iletilir.

Paket veri burada açılır ve anlamlandırılır.

Telefon ve mikrofon, kulağın bu çalışma prensibinden yola çıkılarak icat edilmiştir.


Bu haftanın sonunda bebeğinizin boyu 31 cm. ve ağırlığı yaklaşık 550 gram! 


Eşiniz bebeğin hareketlerini hala hissedemedi mi? Bunu deneyin...Bu resimde tüm iyi niyetiyle, bir huni kullanarak icat ettiği cihazla bebeğiyle konuşarak iletişim kurmaya çalışan bir anne adayı görüyorsunuz :).

Bu anne adayı bebeğinin bu iletişim türüne "hızlı hızlı kıpırdanarak cevap verdiğini, yani bu durumun onun hoşuna gittiğini" iddia etmektedir. Aynı anne adayı evde gürültülü müzik dinlediğinde de bebeğinin aynı tepkiyi verdiğini gözlemlemiştir. Biz ise aslında bu bebeğin her iki durumda da kaçmak için kıpırdandığına eminiz:).

Çıkışı olmayan bir odada komşunuzun yaptığı eziyeti algılayabiliyormusunuz?


Video: Rahim içindeki bebeğe müzik dinletmek ve konuşmak işe yarar mı? İşitme duyusu nasıl geliştirilir?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Bebeğinizle bu haftalardan itibaren iletişim kurmanız önemlidir: 

Onunla iletişim kurmanın en etkili yolu ellerinizi karnınıza koyarak ona hitaben konuşmaktır. Erkeklerin sesleri nispeten kalın olduğundan, bebeklerin yeni gelişmekte olan işitme sistemleri baba adaylarının seslerini çok iyi algılayamayabilir. Baba adayının yine ellerini eşinin karnına koyarak inceltilmiş (tiz) bir sesle konuşması bebekle iletişimde daha etkili bir yol olabilir.

Bizler zaten çocuklarla konuşurken hep refleks bir şekilde sesimizi inceltiveririz. İşte bu refleksimizin temelinde yine aynı gerçek, yani bebek ve çocukların ince sesleri daha iyi duyduğu ve bu tür sesleri daha çok sevdiği gerçeği yatar. Çocuklara yönelik müziklerde de aynı prensip işler. Bebeğinize müzik dinletmek isterseniz müzik sesini kendinizin dinleyeceği kadar açın ve yumuşak melodiler tercih edin.İlk icat edilen müzik aletleri vurmalı çalgılardır ve atalarımız ayinlerde kendilerini rahatlatmak için bu çalgıları ritmler oluşturarak kullanmışlardır ve halen çoğu durumda bu aletler bu amaçla kullanılmaktadırlar.

Bu seslerin rahatlatıcı özelliği nereden gelmektedir? İnsanların ilk duydukları ve kendilerine en güven veren sesler ritmik seslerdir (rahim içindeyken duyulan anne kalp atışları, ritmik bağırsak hareketleri).


Video: Doğmamış bebeğin ruhsal dünyası-Dr. Kağan Kocatepe


ÖNERİ

Erkekler bir araya geldiklerinde askerlik dönemlerinden, kadınlar bir araya geldiklerinde ise gebelik dönemleri ve doğumlarından bahsetmekten çok zevk alırlar. Erkekler çoğu durumda zorlu bir askerlik dönemi geçirmelerine rağmen bu dönem onlar için güzel anılar bırakmıştır ve şanslı çoğunluk o dönemlerini yüzlerinde gülümsemeyle anar.

Kadınların bazıları ise iyi bir gebelik dönemi geçirmiş olmalarına ve sorunsuz bir şekilde doğum yapmış olmalarına rağmen, ilginç bir şekilde, ortamda bir anne adayı varsa korkutucu şeyler söyleyebilirler: "ben böyle yaptım, sen yapma...", "bana şu tahlil yapılmıştı, şu ilaç verilmişti, ya sana?...", "ben normal doğum yaptım ama sen sakın yapma...", "şu hastanede sakın doğum yapma..."

şeklinde başlayan cümlelerin arkasından gelecek sözler anne adaylarının pek hoşuna gitmez. Siz de olumsuz duygular uyandıran kişilerle konuşmaktan kaçının ve konuyu doktorunuza danışın. Niyetleri iyi de olsa (!?) konuyu değiştirin.

Her gebelik kendine özgüdür ve bugüne kadar yaşanmış tüm gebeliklerin senaryosu farklıdır.


Video: Anne adaylarına söylenen "yalanlar", oluşturulan kaygılar, suçluluk duyguları ve mutsuzluk

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Bu gebelik haftasında yapılan ayrıntılı bir ultrason bebeğiniz ve diğer gebelik yapılarının durumu hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler verebilir.-yeni buluşuma "tekerlek" adını verecektim, ama çalışmadı...ben en iyisi "uçağı" icat edeyim, o daha kolay... 
GÜNÜMÜZDE KULLANDIĞIMIZ HERŞEY, DOĞADAN ÖRNEK ALINARAK YAPILMIŞTIR. 
DOĞA TEKERLEĞİN İCADI İÇİN İSE HİÇBİR ÖRNEK TEŞKİL ETMEMİŞTİR. 
(yani aslında tekerlek icat edilemeyebilirdi...)

 

22. hafta24. hafta 

 

 


Hafta hafta hamilelik video ağırlıklı versiyon için tıklayın >>