Erkek Bebek İsimleri

A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ABDULLAH Allahın kulu
ABİDİN İbadet edenler kulluk yapanlar.
ACAR Atılgan,çevik, Gürcü soyundan
ACUN Dünya, varlık
ADAL Ün kazan
ADEM Yaratılan ilk insan, adam.
ADİL Adaletli
ADNAN Üstün insan.
AFFAN Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
AFŞAR eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenler’in bir boyunun adı.
AGAH Bilgili, bilen
AHİ Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
AHMED Çok övülmüş, beğenilmiş.
AHMET Övülmeye değer, beğenilmiş
AHSEN En güzel
AKAL Beyaz ve kırmızı
AKAN Akmakta olan
AKANAY Akıp giden ay
AKARSU Sürekli akıp giden su
AKAY Beyaz ay, dolunay
AKDORA Karlı dağın doruk noktası
AKEL Dürüst, güvenilir
AKGİRAY Temiz ve yaraşır
AKGÜN Mutlu, sevinçli gün
AKIN 1. Arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmak, 2. Baskın
AKINALP Savaşan yiğit kişi
AKSU Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu'da birçok akarsu ve yer adı.
AKTAÇ Beyaz taç, gelin tacı
AKTAN Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan
ALANER Alan eri, meydan yiğidi
ALATAN Güneşin doğuşundan önceki vakit
ALATUĞ Alaca renkli tuğ
ALAZ Yanan bir şeyin yayılan alevi
ALDENİZ Kızıldeniz, al renkli deniz
ALDOĞAN Al renkli doğan kuşu
ALEMDAR Sancak ya da bayrak taşıyan
ALGAN Kentleri, ülkeleri ele geçiren, alan
ALİ Yüce, ulu
ALİCAN Candan, cana yakın
ALİHAN Ali+Han
ALİNUR Ali+Nur
ALİŞAN Şanı şerefi en yüksek olan
ALİŞİR Aslan Ali.
ALİZE Bir rüzgar adı
ALKAN Al renkli kan, temiz kan
ALKANALP Al kanlı yiğit
ALKIM Gökkuşağı
ALKIN Sevdalı, aşık
ALKOR Al renk almış kor ateş
ALP Kahraman, cesur, savaşçı
ALPAR Yiğit, cesur
ALPASLAN Aslan gibi cesur, savaşçı beyi
ALPAY Cesur, ay gibi parlak, yiğit
ALPER Yiğit er
ALPEREN Ermiş yiğit, ermiş kahraman
ALPERGİN Yiğit ve olgun, ermiş
ALPHAN Yiğit, hükümdar
ALPTEKİN Tek yiğit, prens
ALTAN Hakan'lara verilen san, güneişn doğarken ufka yaydığı kızıl renk
ALTAY Orta Asya'da Tanrı dağı, bir Türk boyu
ALTEMUR Demirin korlaşmış kırmızı hali.
ALTUĞ Kızıl tuğ, al renkli
ALTUNA Tuna ırmağının gün batarken aldığı durum için Osmanlılar'ın verdiği ad.
AMİL Etken, etmen
AMİR İmâr eden.
AMMÂR Bir yeri bakımlı hale getiren.
ANDAÇ Anılar, hatıralar
ANGIN Ünlü, tanınmış
ANIL "Başkaları tarafından sözün edilsin", sakin, yavaş, ağır
ARAL Takımada, sıradağlar
ARAS Bir ırmak adı
ARCAN Saf, temiz
ARCEM Ar+Cem (Namuslu, arlı hükümdar, padişah)
ARDA 1. İşaret olarak yere dikilen çubuk, 2. Ardıl
ARDIÇ Yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç
AREL Temiz, dürüst
ARGUN Zayıf, güçsüz, dermansız
ARGÜN Temiz, aydınlık gün
ARIKAN Temiz soy
ARİF Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi
ARKAN Temiz kandan gelen, üstün, galip
ARKAY Yükselmek, göğe doğru çıkmak. Her yana çıkık durmak
ARKIN Yavaş, ağır, sakin
ARKUT Temiz ve kutlu
ARMAĞAN Ödül
ARMAN Hasret, özlem, sıkıntı
ARSLAN Yırtıcı, güçlü, yiğit
ARSUN Yüreğindeki temizliği yansıtan
ARTUN Kendine güvenen, onurlu
ASLAN Güçlü ve yırtıcı bir hayvan. Gürbüz ve yiğit kişi
AŞKIN Aşmış, ileri
ATA Dede ve büyükbabalardan herbiri
ATABEK Selçuklularda şehzadelerin eğitimcisi
ATABERK Şehzade eğitmeni, devlet yetkilisi
ATACAN Hoşgörülü, babacan
ATAÇ Atalardan gelen
ATAHAN Soyu hükümdarlardan gelen
ATAK Canlı, girişken, cömert, nişancı
ATAKAN Düşünmeden cesurca işe girişen
ATALAY Ünlü, soylu, tanınmış
ATAMAN Ata kişi, önder
ATANER Baban, atan, soyun yiğit anlamında
ATAOL Yüce bir insan ol
ATASAGUN Doktor, hekim
ATASOY Ataların soyundan gelen
ATÂULLAH Allah'ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
ATEŞ Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla ortaya çıkan ısı ve ışık
ATIL Bir amaca doğru hızla ilerleme (A harfi uzatılarak okunmalıdır, aksi halde atıl durağan anlamına gelir)
ATILAY İleri atılan
ATILGAN Girişken, hevesli
ATİK Çabuk davranan, çevik
ATİLLA Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.)
AVNİ Yardım etmek, yardımda bulunmak
AVŞAR İşi hemen yapan.
AYAZ Hava ve gece için soğuk
AYBARS Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla'nın amcası
AYBERK Ay gibi güzel ve sağlam
AYDEMİR Yüzü kavisli bir çeşit keser
AYDIN Işıklı, aylı gece, açık, belli, uğurlu
AYDOĞA Ay doğsun anlamında
AYDONAT Işık donat, parlaklık donat anlamında
AYERDEM Ay+Erdem
AYGEN Dost, gönüldeş
AYHAN Ay hakimi
AYKAN Kanı parlak ve canlı.
AYKUT Ay gibi uğurlu
AYTAÇ Ay biçiminde taç
AYTAN Ay+Tan
AYTAŞ Ay gibi parlak ve sert
AYTEK Ay gibi
AYTEKİ Ay şehzadesi, prensi
AYTEKİN Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
AYTUĞ Ay gibi parlak tuğ
AYTUNÇ Ay gibi güzel, tunç kadar sağlam
AYVAZ Savaş gemilerinde cerrah yamağı
AZAD Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında
AZER Ateş
AZİZ Sevgili, az bulunur, muhterem
AZMİ Kararlılık, güçlü, kuvvetli

B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

BABACAN Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
BABÜR Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı
BAHA Değer, kıymet, üstünlük
BAHADIR Kahraman
BAHİR Deniz, belli, açık, ışıklı, parlak
BAHTİYAR Mutlu, talihli, hayatından memnun olan
BAKİ Daimi, kalıcı
BALABAN Bir tür yıtrıcı kuş.
BALER Tatlı dilli, cana yakın
BALKAN Sarp ve ormanlık sıradağlar
BALKAR Kafkasya'da yaşayan Kıpkaç'ların bir kolu
BALKI Şimşek, ışık, parlayış
BALKIR Şimşek
BARAN Direnci kıran güç, ulu, yüksek
BARANSEL Güçsel
BARAY Sonsuzluk
BARBAROS Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim
BARIN Güç ve kuvvet
BARIŞ Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum
BARKAN Çölde oluşan küçük kum kitlesi
BARKIN Gezmek, görmek, gezgin.
BARLAS Cenkçi, savaşçı
BARS Kaplan benzeri yırtıcı hayvan
BARTU En eski Türk hanlarından biri
BAŞAR Başarılı ol anlamında
BAŞER Başta gelen
BATI Güneşin battığı yön
BATIHAN Batı'nın hükümdarı, hanı
BATIKAN Batının hanı
BATIN Karın, kuşak, nesil
BATIRAY Ay gibi yiğit
BATTAL Kahraman, cesur, çok büyük.
BATU Güçlü
BATUĞ Üstün olan, yiğit, az
BATUHAN Yiğit hükümdar
BATUR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
BATURALP Yiğitler yiğidi
BAVER Sağlam, doğru
BAYAR Ulu, yüce
BAYBARS Eski Türklerin beslediği kaplan
BAYBORA Fırtına
BAYCAN Zengin
BAYHAN Zengin ve güçlü
BAYKAL Yaban kısrağı, Sibirya'da bir göl
BAYKURT Çok zengin olan, kurt gibi
BAYKUT Kale muhafızı, zengin
BAYPARS Zengin ve kaplan gibi
BAYSAL Soylu, ünlü
BAYSU Su gibi değerli
BAYÜLKEN Göğün 16. katında oturan barış tanrısı
BEDİR Dolunay
BEDİRHAN İleri görüşlü lider
BEDİZ Resim, tasvir, süs
BEHA Ender
BEHCET Sevinç, güler yüzlü, şirin.
BEHÇET Güzellik, sevinç
BEHİÇ Güler yüzlü insan
BEHLÜL Güler yüzlü, çok gülen
BEHNAN İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
BEHRAM Merih yıldızı.
BEHZAT Doğuştan iyi, soylu
BEKİR İlk çocuk. Genç, taze.
BEKTAŞ Akran, eş.
BELEN Bel, geçit, iki dağ arasından geçen yol
BELGİ İşaret, bellenecek şeye konulan im
BENGİ Ölümsüz, hep kalacak olan
BENGİSU Ölümsüzlük suyu
BERA İlim ve cemalde üstünlük
BERAT Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge
BERK 1. Sert, sağlam, katı, 2. Yıldırım
BERKAN Parlama, kıvırcık kuzu postu
BERKANT Bozulmaz yemin
BERKAY Ay gibi güçlü
BERKE Altınordu Hükümdarı
BERKİN Sağlam, güçlü, kuvvetli
BERTAN BER+TAN=Tan yemişi
BESİM Güleç
BEŞER Bir şeyin güzelliğiyle ortaya çıkması
BEŞİR Müjdeleyen. Güler yüzlü.
BETİM Kişi veya olayları gözde canlandırma, tasvir
BİLAL Su.
BİLGE Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kişi
BİLGEHAN Derin bilgi sahibi hakan.
BİLGİN Alim, bilgili kişi
BİRANT BİR+ANT= tek yemin
BİRGE Hep beraber anlamında
BİRGEN Yanlız, yanlızlığa alışkın
BİRHAN Tek han, biricik han
BİRKAN BİR+KAN= soyu tek
BİŞR Güler yüzlü.
BOĞAÇ Bir Dedekorkut kahramanı
BORA Yağmurdan önceki kısa ve sert yel
BORAN Gök gürültülü sağnak yağış
BUĞRA Erkek deve
BUĞRAHAN ilk müslüman türk hakanı olan " satuk buğrahan" adının birincisi. Karahanlılar devrinde yaşamış ve topluca türklerin toplu halde müslüman olmasına vesile olmuştur.
BULUT Havada asılı durumdaki su damlacıkları topluluğu
BURAĞAN Kısa süreli ,güçlü yel.
BURAK Hz. Muhammed’in Miraç gecesi bindiği efsanevi at
BURÇ Kale, hisar çıkıntısı, güneş sistemi, sarp yamaç
BURÇAK Baklagillerden bir bitki
BURHAN Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
BURKHAN Heykel
BÜLENT Yüce, yüksek

C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

CÂBİR Cebreden, zorlayan, galip gelen.
CAFER Küçük akarsu
CAHİT Çaba gösteren, çalışkan
CAN Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
CANALP CAN+ALP=Cana yakın, sevimli yiğit
CANBERK Güçlü, sağlam
CANBEY İçten yaklaşan kişi
CANDAR Silahlı asker.
CANDAŞ Candan, değerli dost
CANDEMİR Özü demir gibi sağlam
CANDOĞAN Cana doğan
CANEL Dostluk eli
CANER Çok içten, sevilen
CANİB Yan, taraf, yön.
CANKUT Neşe, mutluluk, talih, baht
CANPOLAT canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.
CANTEKİN Tek, eşsiz can
CÂRULLAH Allah'a yakın olan, Allah dostu.
CAVİT Sonsuz, ebedi
CELAL Büyüklük, yücelik, öfke
CELÂL Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
CELAYİR Moğolların kollarından
CELİL Büyük, yüce
CEM Hükümdar, toplanma, bir araya gelme
CEMAL Güzel yüz, yüz güzelliği
CEMİL Güzel yakışıklı erkek, iyilikle anma
CEMRE Ateş, kor, suda, havada, toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık
CENAP Şeref, onur
CENGİZ Güçlü, gözü pek
CENGİZHAN Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar
CENK Savaş
CESUR Cesaretli,gözüpek,korkusuz
CEVAHİR Mücevher, değerli süs taşı
CEYHAN Akdeniz bölgesinde bir nehir
CEYHUN Orta Asya'da bir akarsu, Cennet’in 4 nehrinden biri
CEZMİ Azimli, kararlı.
CİHAD Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
CİHAN Dünya
CİHANGİR Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
CİHANŞAH Dünyanın padişahı.
CİHAT Din uğruna savaşan
CİVAN Genç, taze, delikanlı.
COŞKUN Heyecanlı, kabına sığmayan
CÖMERT Eliaçık
CUMHUR Halk, topluluk
CÜBEYR Küçük kahraman, küçük yiğit.
CÜNEYT Küçük asker

Ç harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ÇAĞ Başı ve sonu belli olan ve belli bir özellik taşıyan zaman dilimi
ÇAĞAN Bayram, şenlik
ÇAĞATAY Cengizhan'ın ikinci oğlunun adı
ÇAĞDA Yeni bir çağa adım atılmış
ÇAĞDAN çağın içinden.
ÇAĞDAŞ Çağın koşullarına uygun
ÇAĞIL çağ ile ilgili
ÇAĞIN Yıldırım, şimşek
ÇAĞKAN Canlı, dinamik, çalışkan
ÇAĞLAR Şelale, çağlayan
ÇAĞLAYAN Köpürerek yüksekten düşen su
ÇAĞMAN Çağdaş insan
ÇAĞRI Davet
ÇAKABEY Oğuzlarda bir Türk beyi
ÇAKAR Parlayan, ışık veren
ÇAKIN Şimşek, parıltı
ÇAKIR Göz rengi mavi, benekli
ÇELEBİ Efendi, görgülü ve ince insan.
ÇELİK Su verilip sertleştirilmiş demir, çok güçlü
ÇELİKER Çelik gibi güçlü
ÇETİN Sert, çözümü zor, sarp, inatçı, azimli
ÇEVİK Çabuk davranan, hareketli
ÇIĞIR Çığın açtığı iz, yol, yenilikçilik
ÇINAR Uzun ömürlü bir ağaç cinsi
ÇIVGIN Rüzgar ve karla karışık yağan yağmur

D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

DAĞHAN Bir Oğuz tanrısı
DAĞTEKİN Issız dağ
DÂHİ Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
DÂİ Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
DALAN Biçim, ince, zarif
DALAY Deniz
DÂNÂ Çok bilen, bilgili.
DANİŞ Bilgi, bilme, biliş, ilim.
DANİŞMEND Bilgili, âlim.
DARCAN Sabırsız, aceleci
DÂVER Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
DEĞER Yüksek nitelikleri olan kimse
DEHA İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta
DEMİR Kolay işlenen dayanıklı bir maden
DEMİRALP Demir gibi güçlü, yiğit
DEMİRCAN Özü demir gibi sağlam
DEMİREL Demir gibi güçlü eli olan
DEMİRHAN Demir gibi güçlü hükümdar
DEMİRKAN Güçlü soydan gelen
DENİZ Deniz, su kütlesi, derya
DENİZHAN DENİZ+HAN
DENKTAŞ Akran, aynı yaşta
DERİN Çok gelişmiş, çok ilerlemiş
DERMAN Güç
DERVİŞ Tarikata girmiş, hoşgörülü, alçakgönüllü
DERYA Deniz, engin bilgili, çok
DESTAN Efsane
DEVRAN Felek, kader
DEVRİM Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim
DİLAVER Yiğit, yürekli, erkek.
DİLHAN İçten, gönülden söyleyen.
DİNÇ Güçlü ve sağlıklı kimse
DİNÇER Güçlü, sağlıklı
DİRİM Yaşama gücü
DOĞA Tabiat
DOĞAÇ Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem
DOĞAN Kartalgillerden alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş
DOĞANHAN Doğan kuşu gibi çevik ve atılgan han
DOĞU Güneişn doğduğu ana yön, şark
DOĞUHAN Doğunun hükümdarı
DOĞUKAN Doğu halkından olan
DOĞUŞ Yaradılış
DONAT Giyindir, teçhiz et anlamında
DORUK En yüksek yer, zirve, üstün başarı
DUMAN Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz
DURAN Varlığını sürdüren, dağ yolu, dingin, sakin
DURU Berrak,saf
DURUKAN Kanı saf, berrak
DURUL Berrak duruma gel anlamında
DÜNDAR Artçı asker, birliği koruyan asker
DÜNYA İçinde yaşadığımız gezegen

E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ECEHAN Hanların başı.
ECEVİT Çevik, atılgan
ECMEL En güzel, en yakışıklı.
ECVET En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
EDE Ata, büyük kardeş, ağabey.
EDHEM Kara donlu, yağız at.
EDİP Edepli, terbiyeli
EDİS değerli, ulu, yüce, yüksek
EDİZ Ulu, değerli kimse
EFDAL En değerli, en yüksek
EFE Batı Anadolu'da köy yiğidi, zeybek
EFGAN Ağlayıp inleme, feryat
EFKAN Çığlıklar, inlemeler
EFKEN Atıcı, yıkıcı.
EFLAH Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
EFLATUN Açık mor
EFSUN Büyü
EGE Bir çocuğu koruyan, ona bakan, büyük ulu
EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı
EGEMEN Gücü yeter olup buyruğunu yürüten
EKBER Kebir kelimesinden, en büyük.
EKİN Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı
EKMEL En olgun, mükemmel.
EKREM Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
ELÇİ Uzlaştırmacı
ELGİN Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi
ELHAN Nameler, ezgiler
ELVAN Renkli, renk renk.
EMCED Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
EMEK bir şeyin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama.
EMİR Bir kavmin başı, peygamber soyundan, kumandan
EMİRHAN Emirlerin başı, hükümdarı
EMRAH Bir halk ozanımız
EMRE Aşık, vurgun
EMRİ Emirle ilgili
ENDER Çok az, nadir bulunan
ENES Hz. Ali'nin komutanı
ENGİN Uçsuz ,bucaksız
ENGİNSU Açık deniz
ENİS Dost, arkadaş
ENVER En nurlu, en parlak
ERALP Yiğit
ERAY İlk ay
ERBERK Şimşek gibi yiğit
ERCAN Canlı, sağlıklı
ERCÜMEND Muhterem, şerefli, itibarlı.
ERCÜMENT İtibarlı, haysiyetli, değerli
ERDAL Tek erkek
ERDEM Namus, fazilet, hüner, ruhsal yetkinlik
ERDEN El değmemiş
ERDENİZ Deniz gibi geniş ve engin er
ERDİNÇ Duru, güçlü erkek
ERDOĞAN Yiğit doğmuş
EREN Yetişmiş, cesur, yiğit, ermiş kişi
ERENDİZ Jüpiter gezegeninin adı
ERGİN Olgunlaşmış, ermiş kişi
ERGUN Oynak, hızlı giden at
ERGUVAN Eflatun ile kırmızı arası çiçek açan süs bitkisi
ERGÜN Yumuşak huylu, uysal
ERHAN Adaletli hükümdar
ERİM Bireyin erebileceği uzaklık
ERK Güç
ERKAM Rakamlar, isimler.
ERKAN Esaslar, direkler, reisler.
ERKİN İstediği gibi davranabilen,özgür
ERKSİN Güçlü ve kuvvetlisin
ERKUT Uğurlu er
ERMAN Arzusu, isteği olan.
EROL Sözünde duran er.
ERSEN Sen ersin anlamında
ERTAN Erken gün doğma zamanı
ERTUĞ Yiğit başlığı
ERTUĞRUL Temiz, yürekli, doğru insan.
ERTUNÇ Tunç gibi sağlam erkek
ERTUNGA Yiğit, hakan
ESAT Çok uğurlu ve mutlu.
ESED Aslan, gazanfer, cesur.
ESER Yapıt
ESVED Siyah, esmer.
EŞREF En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
ETEM Kusursuz, noksansız.
ETKİN Hareketli, yaptırıcı
EVGİN Aceleci, bir işin bir an önce olmasını isteyen
EVRAN Baht, büyük yılan.
EVREN Varolan şeylerin tamamı
EVRENSEL Her şeyi kapsayan, dünya ölçüsünde olan
EYLEM Bir amaç ve yöntemle yapılan hareketlerin tümü
EYMEN Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
EYÜP Bir peygamber ismi
EZRAK Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

FADIL Faziletli, ahlaklı
FAHİR İftihar edilecek, övülecek
FAHREDDİN Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
FAHRETTİN Diniyle övünen
FAHRİ Şeref ve itibar için yapılan iş
FAİK Üstün, yüksek
FALAZ Toz savuran rüzgar
FALİH Başarı kazanan, isteğine ulaşan
FÂLİH İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
FARİS Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
FARUK Haklıyı haksızı ayırabilen
FASİH Güzel, düzgün ve açık konuşan.
FATİH Fetheden, hüküm veren
FATİN Zeki, anlayışlı.
FAYSAL Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
FAZIL Failetli, ahlaklı
FAZLI İyilik, fazilet, erdem, lütuf.
FAZLULLAH Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
FEDA Kurban olma, gözden çıkarma.
FEDAİ Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
FEHİM Anlayışlı, zeki
FEHMİ Anlayışlı, çabuk kavrayan
FERAMUŞ Hatırdan çıkan, unutulan.
FERAMUZ Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
FERDİ Kişiye özgü
FERHAN Sevinç, mutlu
FERHAT Güçlükleri yenip bir yeri ele geçiren
FERİD Eşsiz, benzersiz
FERİDUN Eşsiz, benzersiz
FERİDÜDDİN Dinin en üstünü.
FERİT Avcı kuş
FERMAN Emir
FERRUH Uğurlu, kutsal
FETHİ Fetih ile ilgili
FETTAH Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
FEVZİ Kurtuluşla, zaferle ilgili, galip üstün gelen
FEYEZAN Su baskını ,sel
FEYYAZ Bol,verimli,gür
FEYYÂZ Feyz, bereket ve bolluk veren.
FEYZİ Verimlilik, bolluk.
FEYZULLAH Allahın bilimi
FEZA Uzay
FIRAT Tatlı su, Türkiye'nin en uzun akarsuyu
FİKRET Düşünce, akıl, anlayış
FİKRİ Düşünceyle ilgili
FUAT Kalp, gönül
FURKAN Doğruyu yanlıştan ayırma
FUZULİ Fazla, anlamsız, yersiz.

G harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

GALİP Üstün gelen, kazanan
GANİ Zengin, cömert, bol, çok, elindekiyle yetinen
GAZANFER Aslan, yiğit, yürekli
GAZİ Savaştan sağ dönen.
GEDİZ Su birikintisi, gölcük, Ege'de bir akarsu
GENCAL Genç, taze
GENCALP Genç yiğit, kahraman
GENCAY Ayın bir haftalık hali, hilal
GENCER Genç yiğit
GENÇAY yeni doğan ay, ilk ay
GERÇEK Doğru, hakikat
GEVHERİ Pırlanta gibi temiz insan.
GIYAS Yardım eden.
GİRAY Kırım hanlarının unvanlarından.
GİRGİN Kolay yakınlık kuran
GÖKADA Samanyolu gibi bağımsız uzay adası
GÖKALP Mavi gözlü genç ve güzel yiğit
GÖKAY Mavi ay
GÖKBAY gök yüzlü ve zengin kimse
GÖKBERK Mavi gözlü, sert kişi
GÖKCAN Mavi gözlü dost, candan kişi
GÖKÇE Güzel, gösterişli, yiğit, cesur, mavi gözlü
GÖKÇEN Güzel, hoş
GÖKDAL Yeşil dal, yeni dal
GÖKHAN Eski Türklerde gök tanrısı, göklerin hâkimi
GÖKMEN Sarışın, mavi gözlü
GÖKOVA Muğla ilinde bir körfez
GÖKSEL Gökle ilgili
GÖKSENİN Gök sana ait anlamında
GÖKTAN Mavi şafak
GÖKTUĞ Gök+Tuğ= mavi renki tuğ
GÖKTÜRK Orta Asya da yaşamış eski Türk ulusu
GÖNENÇ Bolluk ve rahatlık içinde yaşama
GÖRKAY Güzel ay
GÖRKE İhtişamlı, görkemli
GÖRKEM Göz alıcı ve gösterişli
GURUR Özsaygı, içdeğer
GÜÇHAN Çetin, güçlü han
GÜÇLÜ Gücü olan kişi
GÜLTEKİN Genç, nazik delikanlı
GÜN Güneş, geneş ışığı
GÜNAL Işık al, ışıklı ol anlamında
GÜNALP Güneş gibi yiğit
GÜNDOĞAN Güneşle doğan, gün doğarken olan
GÜNDÜZ Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü
GÜNEŞ Gezegenlere ısı ve ışık veren gök cismi
GÜNEY Dört yönden biri, her zaman güneşli yer
GÜNKUT Günün uğuru
GÜNTAN Güneşin doğuşundan az önceki zaman
GÜNTEKİN Güneş gibi tek
GÜR Bol ve güçlü
GÜRAL Hakkını bol bol, çok al
GÜRALP Güçlü yiğit
GÜRAY Çok ışıklı, aydınlık
GÜRBÜZ Toplu, güçlü dinç erkek.
GÜRCAN Güçlü, coşkulu can
GÜRDAL Sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal
GÜREL Oluş ve dönüşüm durumunda bulunan
GÜRKAN Gürbüz, kanı bol
GÜROL Hayat boyu her şeyin bol olsun
GÜVEN Kuşku duymadan bağlanma, inanma, cesaret
GÜVENÇ Güven, sevinçli, dayanak, yardım

H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

HABBAB Seven, sevgili, dost.
HABİL Yumuşak ve temiz huylu.
HACİB Kapıcı, kapıcı başı.
HAFIZ Koruyan, saklayan, Kur'an ı ezberlemiş kişi
HAFİ Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
HAFİD Torun.
HAKAN Eski Türk ve Moğol hükümdarı
HAKEM Hüküm veren.
HAKİ Hikaye eden, anlatan.
HAKKI Doğrulukla, adaletle ilgili
HALDUN Sonsuz, ebedi olan
HALİFE Birinin yerine geçen .
HALİL Yakın dost
HALİM Sessiz, sakin, yumuşak huylu, yavaş
HALİS Katıksız, saf, temiz, hilesiz, yalnız
HALİT Sonsuz, sürekli
HALUK İyi huylu, geçimli
HAMDİ Allah'ı övmek, şükretmek
HAMDULLAH Allahın övgüsü
HAMİ Himaye eden, koruyan
HAMİT Övgüye değer
HAMMÂD Çok hamd eden, çok dua eden.
HAMZA Heybetli, azametli
HAN Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
HANEFİ İstikamet üzere olan.
HANİ Yumuşaklık ve vakar sahibi.
HARUN İnat eden, huysuz
HASAN Güzellik, iyilik
HASEKİ Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.
HASİBİ Cömert, hayırhah.
HASİN Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.
HASRET Özlem
HAŞİM Gösterişli, muhteşem
HAŞMET Görkem, gösteriş, büyüklük
HÂTEM Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
HATİP Hitabeden, güzel söz söyleyen.
HATTÂB Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
HAYALİ Hayal eden.
HAYAT Doğumdan ölüme olan süre
HAYDAR Cesur, yiğit
HAYRANİ Hayran olan.
HAYREDDİN Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.
HAYRETTİN Dinin hayırlı, mübarek kıldığı
HAYRİ Hayırla, iyilikle ilgili
HAYRULLAH Allahın hayırlı ettiği
HAZAR Barış, güven
HAZIM Akıllı, iş bilir
HEPER Her zaman yiğit
HIFZI Saklamak, korumak, hafızaya almak.
HINCAL Öç al anlamında
HIZIR Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi
HİCABİ Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
HİDAYET Doğru yola girme, Müslüman olma
HİKMET Bilgelik, özlü söz, vecize
HİLMİ Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.
HİMMET Lütfeden, gayret eden.
HİRAM Yürüme, gezinme
HİŞAM Haya eden, utanan.
HUD Büyük, çok hürmet eden.
HULKİ Yaradılışla ilgili, iyi huylu, ahlaklı
HULUSİ Saf, içi temiz, samimi, içten
HURŞİD Güneş.
HURŞİT GÜneş
HUZEYFE Küçük testici, çömlekçi çırağı.
HÜCCET Senet, vesika, delil.
HÜDÂVENDİGÂR Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
HÜDAVERDİ Allahın verdiği
HÜDAYİ Hüdânın kulu.
HÜMAYUN Mübarek, mutlu, padişaha olan.
HÜR Özgür
HÜRAY Ay gibi özgür
HÜRCAN Özgür
HÜREL Özgür ülke
HÜRKAL Özgür kal
HÜRKAN Özgür soydan gelen
HÜROL Özgür ol
HÜSAM Keskin kılıç
HÜSAMEDDİN Dinin keskin kılıcı.
HÜSAMETTİN Dinin keskin kılıcı
HÜSEYİN Küçük sevgili
HÜSNÜ Çok güzel
HÜSREV Padişah, hükümdar, sultan.

I harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ILDIR 1. Parıltı, 2. Alaca karanlık
ILDIZ Yıldız, gündönümünden 10 gün öncesi
ILGAR Çabuk, hızlı, hücum, akın, havanın açık olması, öfke
ILGAT Esinli ve akış için kullanılan, yavaş yavaş anlamında
ILGAZ 1. Dizginleri koyuverilmiş atın dörtnala koşması, 2. Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı
IRA Öz yapı, karakter, kişilik
IŞIKHAN Işıklı han
IŞINER Işık saçan yiğit

İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

İBRAHİM İnananların babası, peygamber
İDRİS Hoş kokulu bir kiraz türü, bilimde ileri düzeyde olan, peygamber
İHSAN İyilik, bağış, bağışlama
İHVAN Sadık, samimi, candan dost.
İKRİME Kerem sahibi, cömert.
İLAYDIN Aydınlık, mutlu, demokratik ülke
İLBAY Bir yerin saygın kişisi sözü geçen
İLBEY Vali
İLCAN Yurttaş, vatandaş
İLGİN Gurbette yaşayan, garip
İLGÜ Engel
İLGÜN Halk, ulus, ahali
İLHAM İçe doğma, esin
İLHAMİ İçe doğanlarla, esinle ilgili
İLHAN Bir ülkenin başında bulunan hükümdar
İLKAN Bir Türk hükümdarı
İLKAY Yeni ay, ayın ilk hali
İLKCAN İlk doğan erkek çocuklara verilen ad
İLKE Bir nesnenin, bir olayın, bir varlık türünün doğuşunu sağlayan söz
İLKER İlk doğan erkek çocuk
İLKUT Kutlu, mutlu ülke
İLTEKİN Tek eşsiz ülke
İLTER Yurdunu seven, koruyan
İLYAS Mersin ağacı
İMADEDDİN Din direği, devleti ayakta tutan.
İMAM Nümune, rehber, önder, başkan.
İNAL Kendisine inanılan
İNAN Bir şeyin doğruluğuna sarsılmaz bir duyguyla katılma.
İNANÇ Bir düşünceye bağlılık, iman, doğru, emin
İNAYETULLAH Allah'ın lütfu, ihsanı.
İRFAN Bilme, anlama, sezme, kavrama gücü
İSFENDİYAR Pehlivan
İSHAK Bilgin olarak tanınan bir peygamber
İSKENDER Bir Makedon kumandanı
İSLAM İslam diniden olan, Müslüman
İSMAİL İbrahim peygamberin oğlu
İSMÂİL Allahü teâlâya çok ibadet eden.
İSMET Masumluk, temizlik, haramdan çekinme
İSTEMİHAN Bir Göktürk Hakanı
İŞÇAN Çalışkan
İZGİ Akıllı, adaletli
İZLEM İzlemek eylemi
İZZET Değer, kıymet, kuvvet, kudret, hürmet, saygı

K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

KAAN 1. Hükümdar, 2. Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad
KABİL Kabul eden, önde olan.
KADEM Uğur, Ayak adımı, Yarım arşın
KADI Hüküm, karar ve hakimlik.
KADİR Kuvvetli, güç sahibi, Değer, onur, şeref
KADÎR Çok güçlü, çok kudretli.
KÂDİR Tükenmez güç ve kudret sahibi.
KADRİ Değer, kıymetle ilgili
KAĞAN Hakan, imparator
KAHRAMAN Yiğit, cesur, bir olayın başkişisi
KALENDER Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
KAMER Ay
KAMRAN İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
KAMURAN Arzusuna erişmiş
KANAT Kuşlarda uçmayı sağlayan üst üyeler
KANDEMİR Güçlü soydan gelen
KANER Yiğit soydan gelen
KARABEY Esmer, rengi karaya çalan bey
KARACAN Esmer, küçük ağaççık
KARAHAN 1. Tarihte bazı hanlara verilen ad, 2. Anadolu'da bir devlet
KARAN Kahraman, yürekli, karanlık
KARANALP Esmer, kara yağız, yiğit
KARATAY Anadolu Selçuklu devlet adamı
KARTAL Yüksek kayalarda yaşayan yırtıcı bir kuş
KARTAY Yaşlı, pir
KASIM Taksim eden, bahşeden.
KAYA Büyük ve sert taş kütlesi
KAYAHAN Güçlü, sert hükümdar
KAYHAN Güçlü hükümdar
KAYIHAN Güçlü hükümdar
KÂZIM Öfkesini, gazabını yenen.
KELEŞ Güzel yakışıklı, bahadır.
KEMAL Olgunluk, en yüksek değer, erdem
KENAN Hz. Yakup’un ülkesi, cennet, Filistin
KERAMET Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.
KERAMİ Soylu, şerefli.
KEREM Lütuf
KEREMŞAH Asil, soylu şah, hükümdar
KERİM Cömert, ulu, büyük
KEŞŞAF Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
KILIÇ Sivri uçlu, keskin, çelikten silah
KILIÇALP Kılıç gibi keskin, yiğit
KILIÇHAN Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit
KIRAÇ Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak
KIRCA Dolu, ufak taneli kar, borayla gelen yağmur
KIRDAR Ölçülü davranış
KIRHAN Kırçıl han
KIVANÇ Sevinç
KIVILCIM Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları
KIYMET Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.
KİRAM Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
KOLÇAK Yiğit, mert, koçak
KORAL Sınır muhafızı
KORALP Yiğit sınır muhafızı
KORAY Kor renkli ay
KORCAN Ateşli, canlı
KORÇAK Heykel
KOREL Kor gibi etkili, yakıcı kişi
KORHAN Kor ateş gibi han
KORKUT Büyük dolu tanesi, hayali yaratık
KORTAN Kor renkli tanyeri, yalçın kaya, pelikan
KÖKER Köklü soydan gelen
KÖKSAL Kök+Sal
KUBAT Kaba, şişman
KUBİLAY Moğol hükümdarı
KUDAY Tanrı
KUDDUSİ Mukaddes, ulvi, pak.
KUDRET Erk, iktidar
KUNTAY Ay gibi sağlam, güçlü
KUNTER Sağlam, kuvvetli
KURTBEY Kurt gibi atılgan, güçlü
KURTHAN Kurt+Han
KURTULUŞ Tehlikeli veya kötü bir durumu aşmak
KUTALP Mutlu olmuş yiğit kişi
KUTAN Dua, yalvarma, saka kuşu
KUTAY Uğurlu ay
KUTBAY Uğurlu kişi
KUTER Kutlu uğurlu kişi
KUTHAN Kutlu hükümdar
KUTLAY Kutlu, uğurlu ay
KUTLU Uğurlu, kutsal
KUTLUKHAN Kirman'da hüküm sürmüş hanedan
KUZEY Bir yön
KÜRŞAD Göktürk Prensi
KÜRŞAT Göktürk prensi

L harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

LAÇİN Bir cins şahin, sarp, yalçın
LAMİ Sert, çatık kaşlı veya aslan
LATİF Allah'ın kulu
LEMA Her şeye gücü yeten
LEMİ Becerikli, atılgan
LEVENT Dünya, varlık
LEVNİ Renkli, boyalı.
LİDER Önder
LOKMAN Doğruluk gösteren, adaletli davranan
LÜTFİ Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
LÜTFULLAH Çok övülmüş, methedilmiş.

M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

MACİT Şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı
MAHDUM Hizmet edilen, evlat.
MAHİR Becerikli, hünerli
MAHMUD Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.
MAHMUR Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.
MAHMUT Övülmeye değer
MANAS Kırgızların ulusal destanı
MANÇO Manda yavrusu
MANSUR Yardım edilmiş, Allah'ın yardımıyla galip gelmiş
MAZHAR Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer, onurlanma
MECDEDDİN Dinin büyüğü.
MECİT Çok ulu, yüce
MECNUN Cin çarpmış, delice seven
MEDENİ Şehirli, bilgili ve görgülü.
MEHMET Muhammed isminin Türkçe‘de söylenişi
MELİH Güzel, şirin, sevimli
MELİK Hükümdar
MEMDUH Övülmüş
MEMUN Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
MENDERES Bir akarsu yatağının az eğimli ovalarda çizdiği kıvrım
MENGİ Ölümsüz, sonsuza değin yaşayacak olan.
MENGÜ Ölümsüz, ebedi
MENGÜ / MENGİ Ölümsüz, ebedi
MENSUR Saçılmış, dağılmış, Ölçüsüz, uyaksız söz
MERİÇ Balkan Yarımadasından geçen bir ırmak
MERİH Bir gezegen
MERT 1. Yiğit, 2. Sözünün eri, güvenilir kimse
MERTCAN Yiğit can
MESTAN Mest olmuş, bayılmış.
MESUT Mutlu, bahtiyar
METE Bey soyundan gelen, soylu
METEHAN Bilinen en eski Türk hükümdarı. Liderliği ve harp sanatı bugün bile akademilerde ders olarak verilmektedir.
METİN Metanetli, sağlam, özü sözü doğru
MİR Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
MİRAÇ Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .
MİRALAY Albay
MİRKELAM Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.
MİRZA Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
MİSBAH Lamba.
MİTHAT Methetme, övme.
MUAMMER Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
MUAZ Sığınan, korunan, sarılan.
MUHAMMED Yüce Peygamberimizin ismi, tekrar tekrar övülmüş, güzel huylu
MUHARREM Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
MUHTAR Seçilmiş, seçkin.
MUHTEREM Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.
MUHTEŞEM Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
MUHYİDDİN Dini ihya eden.
MUKTEDİ İktida eden, tâbi olan, uyan.
MUKTEDİR iktidarlı, gücü yeten.
MUKTEFİ İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
MURAT 1. İstek, 2. Amaç
MURATHAN Arzulu hükümdar
MUSLİH Islah eden, düzelten.
MUSTAFA Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.
MUTAHHAR Temizlenmiş, mübarek.
MUTASIM Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.
MUTEBER Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.
MUTEMED Kendisine itimat edilen, güvenilen.
MUTLU Ongun, mesut
MUTTALİB Talep eden, isteyen.
MÜBAREK Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
MÜBEŞŞİR Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.
MÜJDAT Müjdeler, sevinçli haberler
MÜKERREM Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.
MÜLAYİM Yumuşak huylu, medenice hareket eden.
MÜMTAZ İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
MÜREN Akarsu, nehir, ırmak.
MÜRSEL Gönderilmiş, yollanmış, nebi.
MÜŞFİK Şefkatli, merhametli
MÜŞİR İşaret eden, yol gösteren, mareşal.
MÜZDAD Artmış, çoğalmış, uzun.

N harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

NABİ Haberci, haber veren.
NACİ Kurtulmuş, selamete kavuşmuş.
NADİ Haykıran, seslenen, toplantı
NADİR Az bulunur
NAFİ Yararlı, şifa, hayırlı
NAFİZ Becerikli, atılgan, delen, içeri işleyen, etkili, sözü geçen
NAHİT Venüs gezegeni, zühre, ergen
NAİL Muradına ermiş
NAİM Uyuyan, uykuda olan
NAMDAR Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
NASREDDİN Dine yardım eden.
NASUH Öğüt veren, temiz
NASUHİ Bozulmaz biçimde tövbe eden
NAŞİT Şiir yazan, okuyan
NAZIM Düzenleyen, manzume yazan
NAZİF Temiz, zarif
NEBİ Haberci, haber getiren, peygamber.
NECAT Kurtulma
NECATİ Kurtulan, felah bulan.
NECCAR Dülger, marangoz, doğramacı.
NECDET Kahramanlık, yiğitlik
NECİH Başarılı, galip, muzaffer.
NECMİ Yıldız
NEDİM Arkadaş
NEDRET Az bulunan, seyrek
NEFİ Kazançlı, kârlı.
NEHAR Gündüz
NEJAT Soy, nesil, doğa, yaradılış
NESİM Hafif ve tatlı tatlı esen rüzgar
NESİMİ Hoş ve mülayim.
NEŞAT Sevinç, neşe
NEŞET Meydana gelme, yetişme
NEVZAT Yeni doğmuş çocuk.
NEYZEN Ney çalan
NEZİH temiz, pak, saygın
NEZİR Adamak anlamında
NİDA Bağırma, sesle çağırma, haykırma
NİHAT Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
NİJAD Soy.
NİYAZİ Yalvaran, yakaran, dua eden.
NİZAM Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
NOYAN Baş komutan, bey
NUAYM Hayat güzelliği, refah.
NUH Üçüncü peygamber
NUMAN Refah, konfor.
NURKAN Aydınlık, temiz soydan gelen
NUSRET Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
NÜZHET Neşe, ferahlık, sevinç

O harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

OFLAZ çok güzel, güzel olduğu için sevilen.
OGÜN Anımsanan, belirli bir günde doğan kimse
OĞRUN Gizli, kimseye sezdirmeden
OĞULCAN Can dost
OĞUR Uğur, samimi, içten
OĞUZ Saf, iyi yaradılışlı, sağlam, güçlü
OĞUZHAN Yiğit han, Oğuzların efsane kahramanı
OKAN Anlama, öğrenme, oğuz
OKAY Beğeni, ok gibi delici, ay gibi aydınlık
OKBAY Ok gibi delici, saygın ve zengin kimse
OKER Hızlı, hareketli
OKTAR Ok atan, okçu
OKTAY Öfkeli, sinirli
OLCA Savaşta ele geçirilen ganimet
OLCAY Mutlu, ongan
OLCAYTO Şanslı
OLGAÇ Olgun, yetişkin
OLGUN Bilgi ve görgüsü gelişmiş, kamil
OMAÇ Hedef, amaç
OMAY Seçkin, seçilmiş
ONAT İyi, güzel, doğru ve dürüst nitelikli
ONATKUT Kutlu insan, özünde dürüst ve iyi olan
ONAY Uygun bulma
ONGAN Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu
ONGAR Kurtuluş
ONGUN Tam, verimli, bayındır, kutlu, uğurlu, gelişmiş, gürbüz
ONUR Kişinin kendin saygısı, özsaygı
ONURAL Şan, şeref kazan
ONURALP Onuruyla tanınmış yiğit
ONURHAN Onurlu hükümdar
ORÇUN Ardıl, halef, oğul
ORHAN Kent kağanı
ORHUN Orta Asya Türklerinde eski yazı türü
ORKAN Hükümdar soyundan gelen
ORKUN Orta Asya Türklerinin en eski yazı türü
ORKUT Kutsal şehir
ORTAÇ Tepe, mirasçı, veliaht
ORTUN Ortanca kardeş
ORTUNÇ Ateş renginde tunç
OSMAN Bir tür kuş, Osmanlı’nın kurucusu
OYTUN Beğenilen güzel yer, kutsal
OZAN 1. Halk şairi, 2. Şiir yazan kimse şair

Ö harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ÖCAL Yapılan kötülüğün acısını çıkar
ÖDÜL Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan
ÖGE Çok akıllı olmasıyla ünlenmiş kişi
ÖĞDAY Çok akıllı
ÖĞÜN Yücel, gurur duy, zaman, vakit, kez, defa önde, ileride
ÖĞÜNÇ Övünülecek şey
ÖĞÜT Birine doğru,uygun yol göstermek için söylenen söz
ÖKER Akıllı
ÖKMEN Akıllı, zeki
ÖKTEM Güçlü, onurlu
ÖKTEN Akıllı, bilgili
ÖMER Yaşayış, hayati, ikinci halife
ÖMÜR Hayat
ÖNAL Her işte lider olan
ÖNAY Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal
ÖNCEL Bizden önce yaşamış olanlar
ÖNCÜ Bir hareket veya düşünce akımını başlatan
ÖNDER Bir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren
ÖNEL Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade
ÖNER Başta gelen, yön, sıra
ÖNEY Önde olan, üstün
ÖNKAL Liderliği benimseyen
ÖNSEL Hiç bir denemeye dayanmayan, yalnız akıl yoluyla yapılan
ÖRSAN Yüce adı olan
ÖRSEL Örs gibi sağlam el
ÖVGÜN Övülmüş, övülen kimse
ÖVÜL Kendini beğendir, övgü kazan
ÖVÜNÇ bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
ÖYMEN Evcimen, evine bağlı
ÖZAL Özü kırmızı
ÖZALP Öz yiğit, gerçek yiğit
ÖZAY Gerçek ay
ÖZCAN Candan, samimi
ÖZDEMİR Özü demir gibi sağlam olan
ÖZDEN Soyca temiz, öz varlıkla ilgili, suların geçtiği yer
ÖZEN Bir işin iyi olması için gösterilen çaba, en içeride olan, dere, ırmak
ÖZER Gerçek er, özü er olan
ÖZGEHAN Cana yakın, sıcak kanlı han, yürekli han, cesur han
ÖZGENÇ Kişiliği genç olan
ÖZGÜN Benzerlerinden ayrı, kendine özgü
ÖZGÜR Herhangi bir koşul veya biçime bağlı olmayan, başına buyruk, hür
ÖZHAN Hükümdar soyundan gelen
ÖZKAN Soylu kan, gerçek kan, temiz kan anlamında
ÖZMEN Özü iyi, sağlam olan
ÖZTAN Tan yeri gibi aydınlık

P harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

PAKEL Sezgi, anlayış, dikkat
PAKER Sert, çatık kaşlı veya aslan
PAKSOY Allah'ın kulu
PAMİR Her şeye gücü yeten
PAMİRHAN Pamirler'in hükümdarı
PARS Becerikli, atılgan
PAYDAŞ Dünya, varlık
PAYE Aşama, rütbe.
PAYİDAR Doğruluk gösteren, adaletli davranan
PAYİZ Sonbahar, güz
PEKAY Çok aydınlık, ay gibi ışıklı
PEKCAN Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
PEKEL Sağlam, güçlü el
PEKER Güçlü yiğit, çok sağlam
PEKİN Doğruluğu kesinlikle bilinen
PEKŞEN Şen şakrak, neşeli, mutlu
PELİT Palamut meşesi
PERKER Güçlü ve yiğit kişi
PERTEV Dürüst, güvenilir
PEYAMİ Mutlu, sevinçli gün
PEYKAN Beyaz taç, gelin tacı
PEYMAN Aydınlık gece
POLAT Din uğruna çalışan
POLATHAN Çelik gibi güçlü hükümdar
POYRAZ Kuzeydoğudan esen rüzgar
POZAN Candan, cana yakın
PUSAT silah

R harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

RABSİN Beyaz ay, dolunay
RACİ Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.
RACİH Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
RAFET Sert, çatık kaşlı veya aslan
RAGIP Arzu eden, istekli, rağbet eden
RAHMİ Acıyan
RAİF Esirgeyici, merhametli
RAMAZAN Doğruluk gösteren, adaletli davranan
RAMİ atıcı, mermi atan
RAMİZ Çok akıllı
RAŞİT doğru yolda giden
RAUF Dünya, varlık
RECAİ Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.
RECEP Beyaz taç, gelin tacı
REFAH Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
REFET Acıyan, merhamet eden.
REFİĞ Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse
REFİK Din uğruna çalışan
REHA Candan, cana yakın
REİS Başkan
REKİN Gururlu, ağırbaşlı
RENAN Kızıl kan
RESÜL Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
REŞAT Hak yolunda yürüme, doğru yol.
REŞİD Akıllı, iyi ve olgun.
REVAN Su gibi akıp giden
RIDVAN Aslan gibi cesur, savaşçı beyi
RIZA Yiğit, hükümdar
RİFAT Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
RİVA Suya doymuşlar
RUHİ Ruha ilişkin, ruha ait, ruhla ilgili
RÜÇHAN Orta Asya'da Tanrı dağı, bir Türk boyu
RÜSTEM Kızıl, al renkli tuğ
RÜŞTÜ Armağan, hediye

S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

SABRİ Sabra ilişkin, sabırlı kişi, sabreden
SABUTAY Cengizhan'ın en yakın arkadaşı
SACİT Secde eden
SADEDDİN Dinin mübarek kişisi.
SADİ Mutlulukla ilgili
SADRİ Göğüsle ilgili
SADULLAH Allahü teâlânın saadeti.
SADUN Uğurlu olan, uğur getiren.
SAFA Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
SAFFAN Saf, halis.
SAFFET Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.
SAİM Oruçlu
SAİT Mübarek, kutlu, sevap kazanmış
SAKIP Delen, delik açan, çok parlak
SALAHADDİN Dine bağlı, dini düzgün.
SALİH Elverişli, yararlı, dinin emirlerine uyan
SALİM Sağlam, kusursuz, eksiksiz
SÂMAN Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
SAMET Çok yüksek, çok ulu, hiç kimseye ihtiyacı olmayan
SAMİ Dinleyen, duyan, yüksek, yüce
SAMİH Cömert, eli açık
SAMİM Bir şeyin merkezi, içi
SANBERK Gücüyle tanınmış
SANCAK Bayrak
SANCAR Kısa kama
SANER Ünlü tanınmış
SARGIN Candan, içten
SARP Dik, geçilmesi ve çıkılması zor
SARPER SARP+ER=zor erkek kişi
SATVET Zorlu
SAVAŞ Uğraşma, mücadele, kavga, silahlı mücadele, harp
SAYGIN Saygı gören, saygı gösterilen
SEÇKİN Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, elit
SEDAT Doğru, haklı
SELAMİ Barış, huzur ve selamet sahibi.
SELCAN Coşkun, taşkın
SELÇUK Güzel konuşan, Türk hükümdarı
SELİM Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten
SELMAN Barış içinde bulunma
SEMEN İyi beslenen
SEMİH Cömert, eli açık
SEMİN Çok değerli
SENCER Kale, askeri siper
SERCAN Sevgili, sevilen
SERDAR Askerin başı, başkomutan, başbuğ
SERGEN Raf, vitrin, tepelerdeki düzlük, yorgun
SERHAN Kurt, canavar, şarkıcıların başı
SERHAT Sınır boyu, hudut, uç
SERKAN Başkan, soylu kan
SERKUT Mutlu, talihli
SERMET Ebediyet, sonsuzluk
SERTAÇ Baş tacı, çok sevilen
SERTUĞ Baş tacı edilen
SERVER Başkan, reis
SEVBAN Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
SEYFİ Kılıç kuşanmış, asker.
SEYFULLAH Allah'ın kılıcı, askeri.
SEYMEN Çiftlik bekçisi.
SEYYİD Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin'in soyundan gelenler.
SEZA Değer, yaraşık, uygun
SEZAİ Uygun, yaraşan
SEZER Duyar, hisseder
SEZGİN Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı
SITKI İç temizliğiyle, doğrulukla ilgili
SİMAVİ Yüzle, çehreyle ilgili
SİNAN Mızrak, süngü.
SİRAC Lamba, ışık, güneş, ay.
SİRACEDDİN Dinin kandili.
SİYAMİ Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
SONAT Bir veya iki şarkı için yazılmış 3-4 bölümden müzik yapıtı
SONER Son doğan yiğit
SONGUR Şahin, ağır, hantal
SOYSAL Uygar
SÖKMEN Yiğitlere verilen san
SÖMER Katışıksız güçlü
SÖYLEM Konuşan bireyin kullandığı dil
SUALP Asker, yiğit
SUAVİ Değişmeyen, kanıtlanmış
SUNAY Adak ayı
SUNGUN Bağış, ihsan
SUNGUR Soğukkanlı, sakin kimse
SUNULLAH Allah'ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.
SÜAVİ Herkesin yardımına koşan
SÜER Yiğit asker
SÜERDEM Erdemli asker
SÜHA Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı
SÜHEYL Kutlu, uğurlu
SÜLEYMAN Saflık, temizlik
SÜMER Aşağı Mezopotamya'da yaşamış bir kavim

Ş harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ŞABAN Aralık, fasıla.
ŞABİ Cemaat ehli.
ŞADAN Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
ŞADİ sevinç, neşe, mutluluk
ŞAFAK Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık
ŞÂFİ Şefaat eden, şifa veren.
ŞAH Kral anlamında
ŞAHAN Padişahlar, hükümdarlar, tahtlar
ŞAHAP Alev, ateş parçası, akan yıldız.
ŞAHİN Büyük, yırtıcı kuş
ŞAHİNALP Şahin gibi yiğit.
ŞAHSÜVAR Usta binici, çok iyi ata binen.
ŞAN Ün, şöhret
ŞANSAL Niteliklerinle ünlen, tanın
ŞANVER İyi niteliklerin bilinsin, duyulsun
ŞARANİ Saçı gür
ŞARIK Parlak, parlayan
ŞECAEDDİN Dinin kahramanı, dinin yiğidi.
ŞEHLEVENT Uzun boylu, yakışıklı genç.
ŞEHMUZ Hükümdar soyundan gelen
ŞEHZADE Hükümdar oğlu
ŞEMSEDDİN Dinin güneşi.
ŞEMSİ Güneş gibi parlayan.
ŞEN Halinden memnun yaşayan ve etrafına yayan
ŞENER Mutlu, neşeli
ŞENKAL Mutlu kal, mutlu yaşa
ŞENOL Her zaman neşeli, mutlu ol
ŞENSOY Neşeli, mutlu soydan gelen
ŞENTÜRK Neşeli Türk
ŞERAFEDDİN Dinin şereflisi.
ŞEREF İyi ahlak ve fazilet sonucu oluşan manevi yücelik, iyi ün
ŞERİF Şerefli, kutsal, soylu, temiz
ŞEVKET Büyüklük, heybet
ŞEVKİ Şevk ile ilgili. 2. Neşeye sevince dair
ŞEYBAN Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
ŞİHAB Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
ŞİHABEDDİN Dinin parlak yaldızı.
ŞİMŞEK Bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık. 2. Parıltı
ŞİNASİ Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.
ŞİNAVER Yüzen. 2. Yüzücü
ŞİPAL Kahraman
ŞİR Aslan.
ŞÜKRÜ Şükürle, minnettarlıkla ilgili

T harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

TACEDDİN Dinin tacı.
TACİ Taçlı.
TAHA Kuran'da bir sure adı
TAHSİN Kale gibi sağlamlaştırma.
TAKİ Günahtan kaçınan, dinine bağlı.
TALAT Yüz, çehre, dindar.
TALAY Gereğinden çok
TALHA Bir zamk ağacı.
TALİP Arayan, isteyen, alıcı müşteri
TAMER Nitelikli, sayılan kişi
TAN Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak zamanı
TANAL Tan kızıl, kızıl tan anlamında
TANAY Şafaktaki ay
TANBERK Şafak çizgisi, parlayan şimşek
TANCAN Şafak vakti doğan
TANER Şafak gibi aydınlık yiğit
TANGÜN Hem tan, hem güneş
TANIL Bilin, ün yap, isim yap
TANJU Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ad
TANKUT Kutlu, uğurlu sabah
TANSEL Tan vaktinin güzelliğini kendinde yansıtan
TANYERİ Güneş doğmak üzereyken aydınlanan yer.
TANYOL Işıklanacak yol, güneşlenecek yol
TARCAN Ayrıcalıklı dost
TARGAN Ayrıcalıklı, saygın
TARHAN Oğuzlarda demirci ustası, tüccarlar, han ve komutan ünvanı
TARIK Sabah yıldızı
TARKAN Ayrıcalıklı, saygın kişi
TAŞKIN Coşmuş, taşmış halde bulunan, akarsuların taşması
TAYFUN Okyanuslarda görülen fırtına
TAYFUR Bir kuş ismi
TAYGA Avrupa'dan Doğu Asya'ya kesintisiz uzanan orman
TAYGÜN Çocuk, torun
TAYKUT Kutlu, uğurlu çocuk
TAYLAN Yakışıklı ve sırım gibi genç
TAYYAR Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.
TEKİN Tek, eşsiz, uyanık, tetikte
TEKSEN Benzersiz olan
TEMEL Asıl, esas.
TEOMAN Hun İmparatoru Mete'nin babası
TEVFİK Uygun düşme, uyma, başarma, Allah'ın yardımına ulaşma
TEZCAN Telaşlı, heyecanlı
TINAZ Savrulmak için hazırlanan ekin yığını
TİBET Çin'in batısında bağımsız bir bölge
TİMUÇİN Moğol İmparatoru Cengiz, katı, sağlam demir
TİMUR Demir gibi sağlam.
TİMURTAŞ Demir ve taş gibi sağlam.
TOKTAMIŞ Altınordu devleti hanı
TOLGA Eski savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık, miğfer
TOLUN Tamamıyla aydınlık ve yuvarlak olan
TOLUNAY Dolunay
TONGUÇ En büyük çocuk
TOPRAK Yer kabuğunun yüzey bölümü
TORAMAN Tombul, iri yapılı çocuk
TOYGAR Tarla kuşu
TOYGUN Genç, delikanlı
TÖRE Bir toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıkları
TUFAN Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur
TUGAY İki alaydan oluşan askeri birlik
TUĞRUL Ak doğan, Selçuklu'nun kurucusu
TUNA Çok bol, yavru, görkemli, gösterişli, bir akarsu
TUNCA Meriç ırmağının bir kolu
TUNCAY Tunç renkli ay
TUNCER Tunç gibi kuvvetli
TUNÇ Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl bir alaşım
TURAN Türklerin en eski yurtlarına verilen ad
TURANŞAH Cesur Türk hükümdarı.
TURGAY Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe
TURGUT Oturulacak yer, konut
TURHAN Soylu, seçkin
TÜMAY Sessiz, rahat, huzurlu
TÜMER Çok, olanca erkek
TÜREL Türe ile ilgili olan, hukuki
TÜRKER Yiğit Türk

U harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

UBEYDULLAH Kulcuk
UÇAR Sezgi, anlayış, dikkat
UÇBEY Sınır beyi
UFUK Aklın alabileceği mesafe, sonsuz düzlem
UĞUR Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik geitridiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde varolduğuna inanlılan iyilik kaynağı
UĞURALP Dünya, varlık
UĞURCAN Doğruluk gösteren, adaletli davranan
UĞURKAN Uğurlu bir soydan gelen
ULAÇ Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
ULAÇHAN Hükümdarlığın sınırı
ULAŞ Çok övülmüş, methedilmiş
ULU çok büyük erdemli olan, yüce.
ULUÇ Beyaz ay, dolunay
ULUĞ Büyük, yüce
ULVİ Yüce, ulu, yüksek
UMAR Çare
UMUR 1. Aldırış etme, 2. Tecrübesi çok olan, deneyimli
UMUT Beyaz taç, gelin tacı
UNAN Sadakat, bağlılık
URAĞAN Birkaç kasırganın karşılaşmasıyla oluşan şiddetli fırtına
URAL Aydınlık gece
URAS Mutluluk, talih, şans
USAR İlkbahar
USBAY Akıllı ve saygın
UTKAN Ateşli kan
UTKU Zafer
UYGAR Uygarlığa bağlı olan
UYGU Uyum
UYGUR Uygur devletinden olan kimse
UYSAL Yumuşak başlı, uyumlu
UZAY Bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk
UZRA Hedef, amaç

Ü harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ÜGE Şanlı, şöhretli, namlı
ÜKE Karakteri dürüst kişi
ÜLGEN Yüce, ulu, iyilik tanrısı
ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan biri
ÜMİT Umut
ÜMİTCAN Umutlu, hayırlı dost
ÜNAL Adın duyulsun, tanın
ÜNALAN as sahini olan, ünlenmiş
ÜNALP Tanınmış, ünlü yiğit
ÜNAY Ay gibi güzel ve şöhretli
ÜNER Tanınmış, ünlü
ÜNKAN Tanınmış soydan gelen
ÜNSAL Herkesçe tanın, ünlü ol, ününü her yana sal
ÜNSAN Ünlü ve sanlı
ÜNVER hey yana adını duyur
ÜRÜN Denizlerden, topraktan ve insanlardan emekle elde edilen
ÜSAME Bir aslan cinsi.

V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

VAHA Çöl ortasında sulak ve yeşil yer
VAHDET bir ve tek olma
VAKIF Duran, ayakta duran.
VAKKAS Savaşçı, okçu.
VAKUR Ağırbaşlı, temkinli.
VÂLÂ Yüksek, yüce.
VARGI Varılan sonuç, hüküm
VARGIN Varan, ulaşan, dileğine erişen
VAROL Sağlıklı, uzun yaşa
VASFİ Nitelikle ilgili
VECDİ Coşkunlukla oluşan
VECİHİ Soylu, asil
VECİT Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
VEDAT Sevgi, dostluk
VEFA Sözünde durma, dostluğunu sürdürme
VELAT Devrim
VELİ Ermiş, Eren, Evliya
VERGİN Özverili, sevgi dolu
VERKA Güvercin, açık boz
VİRNİ Mevsiminde olmayan
VOLGA Çok hızlı ve çok sert akan
VOLKAN Yanardağ
VURAL Vurarak al
VURGUN Tutkun, aşık
VUSKA Çok sağlam kuvvetli

Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

YAFES Nuh peygamberin 3.oğlu
YAĞAN yağmur, kar, yağış
YAĞIZ Esmer, Yiğit
YAĞIZBAY Esmer ve saygın kişi
YAĞIZHAN Esmer han
YAHYA Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkârdır anlamında
YAKUP Erkek keklik, takip eden, izleyen
YAKUT Parlak kırmızı, değerli taş
YALÇIN Sarp, düz, kaygan, parlak
YALGI Büyü, sihir
YALGIN Serap, Aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
YALIM Alev
YALIN Sade, gösterişsiz
YALINAY Bulutsuz gecedeki ay
YALMAN Kılıç, kama gibi şeylerin ucu, sarp, dik
YALVAÇ Tanrı’nın habercisi, elçisi
YAMAÇ Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
YAMAN 1.Gücü ve becerisi alışılmışın üzerinde olan, 2.Korkulan
YANBEY Karşı tarafın zengini
YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci ses, Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu
YARDAN Sevgiliden
YAREN Arkadaş, yakın dost
YARGI Hüküm, muhakeme
YARKIN Güneş ışığı, güneş aydınlığı, Şimşek
YASER Varlık içinde olan, zengin
YASİN Kur'an'da bir sure
YAŞAR Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konan bir ad
YAVER Yardımcı
YAVUZ İyi, güzel, mert, cesur
YEĞİNALP Üstün yiğit
YEKBUN Birleşmek
YEKMAN Başkan
YEKTA Tek, benzersiz
YELMEN İstekler, arzular
YEMEN Mutluluk
YENER Yarıştığı kişiye karşı üstün gelen anlamında
YESUGAY Moğol hükümdarı Cengizhan'ın babası
YETKİN Gerekli olgunluğa ve bütünlüğe ulaşmış
YILAYDIN Aydınlık yıl
YILDIRAY Parlak, ışık veren ay
YILDIRIM Buluttan yere elektrik boşalması
YILMAZ Bıkmayan, azimli
YİĞİT Güçlü, yürekli kahraman
YURDAHAN Yurda kağan olan kimse
YUSA Kurtarıcı, yiğit, mert
YUSUF Yakup Peygamberin oğlu
YUŞA Bir peygamber adı
YÜCE Ulu
YÜCEL Yüksel anlamında
YÜKSEL Manevi anlamda yüce ol anlamında.

Z harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

ZABİT subay
ZADE oğul, evlat, doğru dürüst adam
ZAFER Amaca ulaşma, başarı, düşmanı yenme
ZAFİR zafer kazanmış
ZÂFİR Zafer kazanan, üstün gelen.
ZAGNOS doğan kuşunun bir çeşidi
ZAĞNOS bir tür kuş
ZAHİD dince yasak olan şeylerden sakınan
ZAHİR Zekeriya'nın oğlu olan peygamber, Allah lütufkardır anlamında
ZAHİT Parlak yıldız
ZAİD artan, artıran
ZAKAİ akılla, zeka ile ilgili
ZAKERİYA bir peygamber
ZAKİ çabuk anlayan, kavrayan, akıllı olan
ZAKİR tanrının adını anarak tesbih çeken
ZALAL gölge veren
ZAMHERİR gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış (22 aralık' tan 31 ocak' a kadar)
ZAMİN yer, yeryüzü, temel, dayanak,konu, tema
ZAMİR yürek, iç, vicdan
ZAMZEM ka'be çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal sayılan suyu
ZANA Bilgin, bilginç, alim
ZARAK mavi, gök renkli
ZAREN anlayışlı, kavrayışlı
ZARİF ince ve nazik tavırlı
ZARR karınca yumurtası
ZATİ Kişisel
ZAVAL sona erme, ayrılıp gitme
ZEKAİ Zeka ile ilgili
ZEKAN zevk bakımından, zevkçe,zevk yoluyla
ZEKERİYA Erkek, bir peygamber
ZEKERİYYA Erkek zat.
ZEKİ Çabuk anlayan, kavrayan
ZEREN Zeki
ZERVER altın yaldızlı
ZEVAFİR parlak yıldızlar
ZEVVAK bir şeyi çok fazla tadan, bir şeyi çok fazla deneyen, bir şeyin çok fazla farkına varan
ZEYD Artan, çoğalan.
ZEYNEDDİN dinin zineti, süsü
ZEYNEL Zenelabidin'in kısaltılmışı
ZEYNELABİDİN ibadet edenlerin süsü
ZEYNİ bezek, süs
ZEYNULLAH tanrının süsü
ZEYNUR aydınlık
ZİHNİ Akılla ilgili
ZİVER Süs, ziynet ehli.
ZİYA Işık, aydınlık, nur.
ZİYAD Fazlalık, çokluk, bolluk.
ZÜBEYR Akıllı.