Bebeğin ultrasonda ölçümlerinin ufak çıkması ve kilosunun düşük olması riskli bir durum mudur?

Dr. Kağan Kocatepe'nin youtube kanalında hazırladığı video içeriğinin transkripsiyonu (video sayfanın en aşağılarında)


Kilosu düşük olan ve ultrason ölçümleri de haftasına göre ufak çıkan bebek, rahim içi gelişme geriliği anlamına gelir mi, kilolu bir bebeğe göre daha mı sağlıksızdır?

Ultrasonografide bebeğin ölçümleri 1 hafta ufak çıkabilir, 2 hafta ufak çıkabilir, 1 hafta büyük çıkabilir, 2 hafta büyük çıkabilir.

Bu, bütün 4 ölçümü de ilgilendirebilir yani kafadaki 2 ölçüm olan baş çevresi (HC) ve şakaklar arası mesafe (BPD), karın çevresi ölçümü (AC) ve uyluk kemiği (FL) ölçümü.

Yani ölçümler o gebelik haftasına göre beklenenden daha ufak çıkabilir daha büyük çıkabilir. Hatta bir kısmı normal çıkabilir, bir kısmı büyük çıkabilir, mesela uyluk kemiği (normal derken tırnak içinde normal, ortalama demek istiyorum).

Ne olur böyle bir durumda? Artı-eksi 2 hafta oynamalar çoğu zaman hiçbir sorun teşkil etmez.

Bebek ufak çıktığı zaman, eğer ölçümleri ufak çıkıyorsa, özellikle karın çevresi ufak çıkıyorsa o zaman gelişme geriliğinden şüpheleniyoruz tabii ki (yani bebeğe giden kan akımının az olmasından).

Şöyle bir şey var: gelişme geriliği demek karın çevresinin 1 hafta ufak olması demek değil. İlerleyen haftalarda aradaki farkın giderek açılması demek. İlk başta 3-4 günlük bir farklılık vardır. Sonra bu 1 haftaya çıkar, sonra 2 haftaya çıkar, bakarsınız 3 haftaya çıkar. O işte gelişme geriliğinin ciddi bir belirtisi. O bile gelişme geriliği olmayabilir.

Sonuçta kriter şu: bebeğin ölçümleri ufak çıkarsa eğer hemen gelişme geriliğinden şüphelenmiyoruz. Gelişme geriliğinin diğer bulguları da var. Amniyon sıvısında azalma var, Dopplerde sorun çıkma durumu var, bebeğin göbek kordonu yani umbilikal atardamarında sorun çıkma durumu var, bunlar da tanıyı koymaya yardımcı gelişme geriliğinde. Bunlar olmadan sadece bebeğin karın çevresi veya vücudunun gelişimine bakarak gelişme geriliği demek doğru değil.

Sonuç itibarıyle şöyle bir şey var: bebeklerin hepsi fabrikadan çıkar gibi aynı kiloda doğmazlar. Miyadında 2500 gram doğan bebek de normaldir, 4000 gram doğan bebek de normaldir. Çünkü bu bir aralıktır. Yani bir alt sınırı var bir de üst sınırı var. Bebeklerin çoğu tabii ki ortadan gider. Çan eğrisi dediğimiz şeyi düşünecek olursak eğer, çan eğrisine göre ortadan gider.

Ama bir sağlıklı üst sınır var, bir de sağlıklı alt sınır var. İşte miyadında sağlıklı alt sınır 2500 gram kadar olabiliyor.

Çoğu anne adayı 3000 gram dediğimiz zaman bile beğenmiyor. Hatta 3200 dediğimiz zaman bile beğenmiyor çünkü kiloyu bir şey performans göstergesi olarak gördükleri için, halbuki öyle değil.

Her bebek farklıdır. Kilosu da farklı olacaktır. Bunu bir performans göstergesi olarak görmek yani, "Ben iyi besleniyorum, yaşasın benim bebeğim daha kilolu olacak" demek yanlış değil ama tam olarak, tıbbi olarak en azından doğru değil.Sağlık kriteri olarak geçerli bir kriter değil bebeğin daha ufak olduğu zaman daha az sağlıklı daha iri olduğu zaman daha sağlıklı olacağı, daha fazla sağlıklı olacağı. Öyle bir kriter yok. 

Önemli olan başka kriterler de var ve doğum kilosu dediğim gibi çok ciddi böyle bir alt sınırı ve üst sınırı arasında olabilir Ayrıca bütün gebelik haftaları boyunca takipte mesela diyelim ki 32. haftada x bir kilo çıktı, onun alt sınırı da var üst sınırı da var.

Kiloyu bir takıntı haline getirmek doğru değil, doktor size aksini söylemediği sürece.


İLGİLİ KONULAR:Video: Ultrasonda bebek ölçümlerinin ufak çıkması, kilosunun az olması gelişme geriliği anlamına gelir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>